Bezorging HEVO-Actueel en Ons

De bezorgers vormen een belangrijke schakel in de communicatie tussen HEVO-bestuur en de leden. Zij bezorgen het seniorenmaandblad van KBO-Brabant ONS en het HEVO-Actueel.
HEVO prijst zich gelukkig met deze grote groep vrijwilligers.

Voor vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met de  coördinator
Carla Couwenberg, telefoon 073-52116361, email bezorgingHA@hevorosmalen.nl