Commissie Belangenbehartiging

De commissie heeft twee taken: individuele belangenbehartiging en collectieve belangenbehartiging.

1.Individuele belangenbehartiging

Het informeren en adviseren over voorzieningen en regelingen voor senioren op het terrein van zorg, wonen en welzijn. Op individueel niveau hulp bij het invullen van aanvragen (of formulieren), bijvoorbeeld over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), bijzondere bijstand, vervoer, kwijtschelding of huur- en zorgtoeslag. Invullen van belastingaangiften en advisering over en hulp bij het voeren van de administratie. Informatie over erfrecht, (levens)testament, mentorschap, bewind voering, zorgverzekeringen, PGB en CAK. Signaleren van eenzaamheid, ouderenmishandeling, ingaan op levensvragen en bieden luisterend oor. Clientondersteuning bij Wmo. Klik hier (link maken naar de tab “Ouderenadvisering”).

2.Collectieve belangenbehartiging

De commissie organiseert voor iedereen gratis toegankelijke lezingen en informatiebijeenkomsten op de terreinen wonen, zorg en welzijn, financiën en belastingen. Deze worden steeds in de agenda en in de nieuwsbrief en in HEVO-Actueel opgenomen.

De belangenbehartiging extern, bijvoorbeeld naar gemeente, KBO etc. is een taak van het bestuur.

De commissie Belangenbehartiging bestaat uit: Marijke Bertrams, Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Konickx, Henriette Kramer Ad Kuijpers, Piet de Munck, Peter Nogossek,Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. De coördinator is Paul Scholten.

Als u contact wilt hebben met een ouderenadviseur of belastinginvuller, dan kunt u bellen u naar nummer 06-53279098. U krijgt dan één van de ouderenadviseurs aan de lijn.