Activiteitencommissie

De activiteitencommissie coördineert en activeert alle clubs binnen de HEVO. De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van activiteiten, die de...

Reiscommissie

De reiscommissie organiseert jaarlijks circa 10 reizen voor de leden en (soms) ook voor niet leden van de seniorenvereniging. Deze...

Vrijwilligerscommissie

HEVO leden willen graag hun kennis, kunde en ervaring inzetten voor de vereniging, zowel daarbinnen als daarbuiten. De seniorenvereniging maakt...

Evenementencommissie

De evenementencommissie stelt zich ten doel om vanuit HEVO, open festiviteiten te organiseren. Deze zijn meestal toegankelijk voor zowel leden...

Sponsorcommissie HEVO

Zoals u op deze website kunt lezen en zien organiseert HEVO allerlei activiteiten voor senioren in Rosmalen. Elke vereniging heeft...

Beheercommissie

De Beheercommissie regelt het beheer en de bemensing van De Ontmoeting. We doen dit met een groep...

Redactie HEVO-Actueel

Elke maand (11 keer per jaar) bepaalt de redactie aan de hand van binnengekomen stukken, wat er in HEVO-Actueel geplaatst...

Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie

Organiseert incidentele activiteiten op het gebied van cultuur, ontspanning, educatie en verdieping over uiteenlopende onderwerpen, programmeert een keer per maand...

Commissie Zingeving

  De Commissie Zingeving verzorgt inhoudelijk de Kerst- en Paasvieringen en ook speciale vieringen. Een voorbeeld van het laatste is de oecumenische...

Commissie Ouderenadvisering

BEREIKBAAR VIA TELEFOONNUMMER 06-53279098 De Commissie ouderenadvisering van HEVO bestaat uit een team van 9 vrijwilligers. Zij zijn opgeleidtot vrijwillige ouderenadviseur...

Commissie Lief en Leed

De commissie “Lief en Leed” besteedt aandacht aan bijzondere gebeurtenissen bij HEVO leden. Alle leden die 75 – 80 – 85...

Bezorging HEVO-Actueel en Ons

De bezorgers vormen een belangrijke schakel in de communicatie tussen HEVO-bestuur en de leden. Zij bezorgen het seniorenmaandblad van KBO-Brabant...

Commissie Collectieve Belangenbehartiging

De commissie Collectieve Belangenbehartiging heeft als taak het behartigen van de gezamenlijke belangen van alle Rosmalense senioren. Ook vertegenwoordigt zij...

Secretariaatscommissie

De commissie ondersteunt de bestuurssecretaris bij de ledenadminstratie, de website, de bestuurlijke taken en de externe communicatie. Zij voert de ledenadministratie....

Commissie Welzijn en Zorg

De commissie Welzijn en Zorg is opgericht binnen HEVO in het kader van het Zorgzaam Netwerk Rosmalen. Dit netwerk van...

kascontrolecommissie

De statutair verplichte kascommissie controleert de jaarrekening en de verantwoording van de penningmeester voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin die...