Activiteitencommissie

De activiteitencommissie coördineert en activeert alle clubs binnen de HEVO. De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het goed functioneren van activiteiten, die de...

Reiscommissie

De reiscommissie organiseert jaarlijks circa 10 reizen voor de leden en (soms) ook voor niet leden van de seniorenvereniging. Deze...

Evenementencommissie

De evenementencommissie organiseert festiviteiten voor zowel leden als niet leden, specifiek gericht op (Rosmalense) senioren. De commissie bedenkt de ideeën,...

Sponsorcommissie HEVO

Zoals u op deze website kunt lezen en zien organiseert HEVO allerlei activiteiten voor senioren in Rosmalen. Elke vereniging heeft...

Beheercommissie

De Beheercommissie regelt het beheer en de bemensing van De Ontmoeting. We doen dit met een groep van ongeveer 30 à 40 vrijwilligers....

Redactie HEVO-Actueel

Elke maand (11 keer per jaar) bepaalt de redactie aan de hand van binnengekomen stukken, wat er in HEVO-Actueel geplaatst...

Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie

Organiseert incidentele activiteiten op het gebied van cultuur, ontspanning, educatie en verdieping over uiteenlopende onderwerpen, programmeert een keer per maand...

Commissie Zingeving

De Commissie Zingeving verzorgt inhoudelijk de Kerst- en Paasvieringen en ook speciale vieringen.
Ook organiseert de commissie lezingen en interactieve...

Bezorging HEVO-Actueel en Ons

De bezorgers vormen een belangrijke schakel in de communicatie tussen HEVO-bestuur en de leden. Zij bezorgen het seniorenmaandblad van...

Commissie Belangenbehartiging

De commissie heeft twee taken: individuele belangenbehartiging en collectieve belangenbehartiging.

1.Individuele belangenbehartiging

Het informeren en adviseren over voorzieningen en regelingen voor senioren...

Secretariaatscommissie

De commissie ondersteunt de bestuurssecretaris bij de ledenadministratie, de website, de bestuurlijke taken en de externe communicatie.
Zij voert de...

Commissie Omzien

Het doel van de Commissie Omzien is het bevorderen van het welzijn van HEVO-leden die, al dan niet tijdelijk, in...

kascontrolecommissie

De statutair verplichte kascommissie controleert de jaarrekening en de verantwoording van de penningmeester voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin die...