Belangrijke documenten

Hier treft u de volgende documenten aan:

  1. Beleidsplan 2017 -2020
  2. Organisatiestructuur Seniorenvereniging HEVO Rosmalen.
  3. Werkplan 2017 Seniorenvereniging HEVO Rosmalen.
  4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van HEVO Rosmalen op 26 april 2016
  5. Jaarverslag 2016
  6. Begroting 2017 en jaarrekening 2016
  7. Zorgzaam Netwerk Rosmalen.
  8. ANBI verklaring (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling)
  9. Handleiding voor onze communicatie.
  10. Declaratieformulier.

 

1. Beleidsplan 2017-2020

In de algemene ledenvergadering (alv) van 2 mei is het beleidsplan 2017-2020 vastgesteld. Hier leest u de integrale tekst.

2. Organisatiestructuur Seniorenvereniging HEVO Rosmalen.

De organisatiestructuur van de vereniging is in het document Organisatiestructuur HEVO van 10 maart 2014 beschreven.

3.Werkplan 2017 Seniorenvereniging HEVO Rosmalen.

Jaarlijks wordt op basis van het beleidsplan een werkplan met daarin de prioriteiten vastgesteld. In de vergadering van 2017 is het werkplan 2017 vastgesteld. Lees verder in het Werkplan Seniorenvereniging HEVO Rosmalen 2017.

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van seniorenvereniging HEVO Rosmalen op 26 april 2016 om 19.30 uur in De Ontmoeting. Lees verder in Verslag ALV 26 april 2016

5. Jaarverslag

In de algemene ledenvergadering van 2 mei 2017 is het HEVO jaarverslag 2016 vastgesteld

6. Begroting en jaarrekening

In de algemene ledenvergadering van 2 mei 2017 is de jaarrekening 2016 en begroting 2017 vastgesteld.

Zie financieel verslag 2016, begroting 2017 en toelichting financieel verslag

7. Zorgzaam Netwerk Rosmalen.
Samenvatting ZNR dd 9 sept 2013.
Intentieverklaring

8. ANBI verklaring (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling)
Voor de verklaring klik
hier

 

9. Handleiding voor onze communicatie. (laatst bijgewerkt 17 nov. 2017)

Klik  >HIER<  om deze handleiding in te zien.

 

10. Declaratieformulier.

Hierboven de link naar het declaratieformulier van de HEVO.

Korte instructie:

. Nadat u op de link geklikt heeft kiezen voor "opslaan"

. Daarna kiezen voor "openen"

. Vervolgens "bewerken inschakelen"

. Na invulling het formulier printen en instructie rechts onder volgen.