Opfriscursus 2017

2016opfriscursus

HEVO Rosmalen biedt u weer een unieke kans om uw verkeerskennis op te frissen  en uw rijvaardigheid te testen door deel te nemen aan een cursus op dinsdag 5 - en donderdag 7 september 2017 in- en nabij Perron-3 te Rosmalen. Door alert te zijn in het verkeer, vergroten we de verkeersveiligheid. Een training voor de senior automobilist om de verkeerskennis bij te spijkeren en de vaardigheid in de praktijk te  toetsen is daarbij onmisbaar. Het zal u helpen om met meer zelfvertrouwen en plezier aan het verkeer te blijven deelnemen. Tijdens de theorievoorlichting op het  1e  dagdeel zal, gebruikmakend van video simulatie, onder meer voorrangsregeling op kruispunten, diverse rotondes en snelweggebruik aan bod komen. Verkeerssituaties in de omgeving worden getoond en toegelicht. Het aspect medicijngebruik en verkeersdeelname wordt door de lokale BENU apotheek behandeld en tevens wordt ingegaan op de eisen t.a.v. rijbewijs verlenging Op het 2e  dagdeel gaat u met de eigen auto een route rijden begeleid door een erkende lokale rijinstructeur en u krijgt nuttig advies over uw rijstijl. Op een rijsimulator kunt u een reactietest uitvoeren en ervaren wat de invloed van alcohol/medicijnen  op reactietijd  in het verkeer betekent. Daarnaast wordt er nog een verkeersquiz gehouden om uw kennis te testen, en er wordt uitgebreid ingegaan op specifieke verkeersproblemen, welke de deelnemers ervaren. Met nadruk wijzen wij erop dat er geen enkele consequentie voor geldigheid van uw rijbewijs aan verbonden is.

Ik beloof

Meer weten? Kijk op www.nulverkeersdodenbrabant.nl Wilt u vooraf meer weten, neem dan contact op met één van onderstaande personen: Angèle v. Beckhoven tel. (073)5217829,  Pieter Vissers tel. (073)5217615. U kunt zich tot 15 augustus 2017 direct aanmelden door onderstaande gegevens in te vullen en te verzenden. Wij raden u echter aan om zo snel mogelijk te reageren, omdat de cursus altijd snel is volgeboekt! Opgave per e-mail met vermelding van de gevraagde gegevens kan ook;  stuur deze dan naar opfris@hevorosmalen.nl   Pas na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldformulier EN de eigen bijdrage van   € 12,50 wordt uw aanvraag in behandeling genomen en ontvangt u een bevestiging.  

 

Aanmeldformulier opfriscursus rijvaardigheid

5 en 7 september 2017Uw naam, voorletters (verplicht)

Geboortedatum dd/mm/jjjj (verplicht)

Rijbewijs geldig tot dd/mm/jjjj (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode en woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw email

Verzekeraar

Polisnummer


Inzittenden ongevallenverzekering?  Ja Nee

Soort verzekering (verplicht)  WA Casco

Kies bij elk van onderstaande datums één vakje.

Voorkeur op 5 september
 ochtend middag geen voorkeur

Voorkeur op 7 september
 ochtend middag geen voorkeur

De eigen bijdrage van € 12,50 is overgemaakt op
bankrekeningnr NL27 RABO 0314 5250 76
T.N.V. HEVO Rosmalen
Onder vermelding van "OPFRISCURSUS"