Wie wordt HEVO-vrijwilliger van het jaar?

Tijdens het vrijwilligersfeest op 16 november worden de genomineerden in het zonnetje gezet en maakt de jury bekend wie zij gekozen heeft tot HEVO-vrijwilliger van het jaar.

 

Tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest wordt traditiegetrouw een paar vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Ook vragen we regelmatig voor een lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor HEVO een zilveren speld van KBO-Brabant. De keuze wie een bloemetje of speld krijgt wordt gemaakt door het bestuur. In de algemene ledenvergadering is besloten om dit “decoratiestelsel” te veranderen in een waardering die meer aansluit bij HEVO zelf. En we willen de leden meer betrekken bij de keuze wie vanwege zijn verdienste als vrijwilliger in het zonnetje gezet moet worden. Daarvoor willen we elk jaar een “HEVO-vrijwilliger van het jaar” aanwijzen.

Wie zijn bij HEVO vrijwilliger?

De bezorgers van de HEVO-Actueel en Ons, de gastvrouwen, gastheren, leden technische dienst, de leden die regelmatig mee schoonmaken, leden van commissies, het bestuur en de leden die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten van de vele clubs.

Hoe komen we tot de aanwijzing van de vrijwilliger van het jaar?

Iedereen kan iemand voordragen. In uw voordracht geeft u aan waarom u vindt dat juist die persoon (of personen) het verdient (verdienen) om vrijwilliger van het jaar te worden. Uit alle inzendingen worden door een jury maximaal drie kandidaten genomineerd die kans maken op de titel "Vrijwilliger Van Het Jaar". Waar let de jury op?
- wat is de bijdrage van de kandidaat aan de vereniging? Bijvoorbeeld:

  • heeft hij of zij in positieve zin een verandering in gang gezet binnen de vereniging en/of een belangrijke bijdrage verleend (of doet zij of hij dat nog steeds) aan het slagen van een project of activiteit?

  • verricht de kandidaat al een groot aantal jaren vrijwilligerswerk

  • heeft zij of hij met het vrijwilligerswerk de saamhorigheid bevorderd.

Uiteraard hoeft een kandidaat niet aan alle criteria te voldoen.

De jury voor 2018 bestaat uit Janny Heuveling, Hans van der Bruggen en Jan Jansen.

U kunt kandidaten tot 15 oktober opgeven bij Hans: hansvanderbruggen@hetnet.nl. U kunt ook een briefje (gesloten envelop) op zijn naam in de bus doen bij De Ontmoeting. Met de namen van de kandidaten wordt vertrouwelijk omgegaan. De jury heeft de ruimte om ook zelf kandidaten in te brengen. Uit alle kandidaten maakt de jury een keuze van maximaal drie genomineerden. De namen worden eind oktober bekend gemaakt via de website en nieuwsbrief. De jury kiest uit deze drie de vrijwilliger van het jaar. Tijdens het vrijwilligersfeest op 16 november worden de genomineerden in het zonnetje gezet en maakt de jury bekend wie zij gekozen heeft tot HEVO-vrijwilliger van het jaar.