Oproep lid algemeen bestuur

Oproep lid algemeen bestuur

Op 1 mei ontstaat een vacature in het algemeen bestuur van HEVO. We zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. Gelet op de samenstelling van het bestuur en de beoogde afspiegeling van de opbouw van onze vereniging in het bestuur, gaat onze voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouw.

Het algemeen bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden (3 dames en 5 heren) en vergadert elf maal per jaar. Het algemeen bestuur stelt de begroting en jaarrekening, het jaarverslag, het meerjarige beleidsplan en jaarlijkse werkplan op. Onder het bestuur functioneren een aantal commissies. Elk bestuurslid is binnen het bestuur aanspreekbaar op het functioneren van een of meer commissies.

Wij zoeken een bestuurslid dat binnen het bestuur verantwoordelijk is voor het pr- en communicatiebeleid. Het gaat daarbij zowel om de interne communicatie met onze leden als ook om de profilering naar buiten. De uitvoering van het beleid krijgt vorm in samenwerking met de diverse redacties. Daarnaast draagt een bestuurslid medeverantwoordelijkheid voor het bestuurlijk functioneren van de vereniging in haar geheel.

Wat vragen wij:

enige bestuurlijke ervaring

communicatieve vaardigheden

verbindend vermogen

betrokkenheid bij HEVO

affiniteit met het beleidsterrein pr en communicatie

digitaal vaardig en toegerust

Uiteraard dienen kandidaten zich te kunnen vinden in de doelstellingen van HEVO en te passen bij de manier van werken van de vereniging, gebaseerd op vrijwilligerswerk. De bereidheid om zich in te zetten voor de seniorenvereniging en te beschikken over enige vrije tijd daarvoor zijn onontbeerlijk. Het werk als lid van het algemeen bestuur vraagt ca. 4 uur per week.

Als u meer wilt weten over de functie kunt u contact opnemen met Carel van den Heuvel, voorzitter van de vereniging: tel. 073-5211919. Uw belangstelling, graag met enige informatie over uw achtergrond (een cv-tje), kunt u kenbaar maken per mail : info@hevorosmalen.nl. Alle personen die aangeven interesse te hebben worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Reageren voor 15 maart.