Nieuwe HEVO-bridgecursus voor beginners

Bij voldoende belangstelling kan er vanaf september 2018 weer een HEVO-bridgecursus voor beginners worden opgestart. Er moeten dan minimaal 24 en maximaal 32 cursisten zijn.

 

Deze cursus beslaat circa 30 dinsdagochtenden (twee boekjes, 2 twee delen) met les en spel van 9.30 - 12.30 uur in De Ontmoeting en duurt vanaf september 2018 tot ongeveer half mei 2019 (niet in vakantieperioden, op feestdagen en op dagen dat De Ontmoeting gesloten is).

 

De kosten zijn laag: circa € 60,-- voor hele cursus (materiaal, prijsjes, gebak) en circa  

€ 25,-- voor twee lesboekjes (Westra) plus geheugensteun.

 

Beginnende bridgers kunnen zich tot 1 september 2018  per email/app aanmelden bij Paul Rambags, rambags.paul@gmail.com telefoon 06 22 801 502 of 073 - 5212065

met vermelding van:

achternaam + voornaam, adres + postcode, woonplaats, tel. nummer en emailadres.

 

Na 1 september volgt meteen bericht over het wel of niet doorgaan van deze cursus en alle daarbij behorende details. Vol=vol. Cursisten dienen lid te zijn van HEVO of lid te worden.