“In gesprek over het levenseinde”

Lezing georganiseerd door KBO ’s-Hertogenbosch Centrum-Zuid op woensdag 21 november 2018

Praten over het levenseinde; veel mensen vinden het eng. Toch is het wel verstandig om dat af en toe te doen, al was het maar omdat mensen die praten over hun levenseinde minder bang zijn om te sterven en ook rustiger doodgaan. Daarom biedt KBO

’s-Hertogenbosch Centrum-Zuid op woensdag 21 november 2018 een lezing over dit onderwerp aan.

Maatschappelijke discussie

De maatschappelijke discussie over het onderwerp ‘sterven’, staat bijna helemaal in het teken van euthanasie. Maar weet u dat euthanasie in maar 4% van de sterfgevallen de doodsoorzaak is? Over het onderwerp levenseinde is zoveel meer te weten dan dat alleen dat wat er regelmatig in de publiciteit komt.

Positieve reacties

Een interview met stervensdeskundige Rob Bruntink in de Ons, het ledenmagazine van KBO-Brabant, leverde vorig jaar veel positieve reacties op. En ook kreeg KBO-Brabant de vraag ‘Waar kunnen we meer informatie krijgen? Degelijke en objectieve informatie, die niet zozeer vóór of tegen iets is, maar informatie die alles op een rijtje zet? Om aan die vraag tegemoet te komen heeft de werkgroep Identiteit & Zingeving een lezing laten ontwikkelen door Rob Bruntink over dit thema.

Op een laagdrempelige manier komen de volgende onderwerpen in vogelvlucht aan bod:

Het gewone sterven

Medische zorg die het moment van sterven kan beïnvloeden (zoals niet behandelen/stoppen)

Palliatieve sedatie

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Waarom is het belangrijk om te praten over uw eigen doodgaan?

Vastleggen wat u wel en niet wilt (status levenstestament)

Uitvaart en afscheid nemen

Over vrijwel al deze onderwerpen bestaan misverstanden. Om over deze zaken goed geïnformeerd te zijn, geeft rust. De vrijwilligers zijn allen ervaren in het spreken voor groepen en hebben affiniteit of ervaring met het thema. De vrijwilligers worden begeleid door huisarts Dr. Kistemaker uit ‘s-Hertogenbosch.

Wanneer en waar

Op woensdag 21 november 2018 om 14:00 uur

Locatie: In “In de Roos” Zuiderparkweg 282, 5216 HE ‘s-Hertogenbosch

 

Nadere informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan op met contactpersoon Afdeling, via email kbo.centrumzuid@gmail.com of tel. nr. 073 – 613 5017.