Herhaling van de lezing door de notaris

Op vrijdag 18 mei jl. heeft de notaris een lezing gehouden met als titel: Wie geeft u het vertrouwen? Het onderwerp van de lezingen was onder andere levenstestamenten, volmachten, erfrecht, testamenten en wettelijke beschermingsmaatregelen.

De zaal was bomvol en helaas moesten een aantal belangstellenden worden teleurgesteld. Zij konden er echt niet meer bij en moesten onverrichter zake weer naar huis. Voor de mensen in de zaal was het een zeer informatieve bijeenkomst en er werden veel vragen gesteld.

In overleg met de notaris, mevrouw Y. Cox-Vleeshouwers, is daarom besloten om dezelfde lezing op 19 oktober te herhalen. Van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting.

Commissie Belangenbehartiging, Paul Scholten.