Lidmaatschap

 

U vindt op deze pagina de volgende onderwerpen:
1. Doel en doelgroep
2. Verenigingsgebouw
3. Wat heeft HEVO u te bieden?
4. Lidmaatschap en contributie
5. Belangstelling?

 

1. Doel en doelgroep

Seniorenvereniging HEVO Rosmalen draagt er aan bij dat senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. HEVO doet dat door activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, voorlichting, ondersteuning en activering.

Senioren vanaf 50 jaar kunnen lid worden. Senioren in Rosmalen die geen lid zijn van HEVO kunnen ook aan een aantal HEVO-activiteiten deelnemen of een beroep doen op de ouderenadviseur. 

2. Verenigingsgebouw

Ons verenigingsgebouw is De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen..

3. Wat heeft HEVO u te bieden?

Ontmoeting en Ontspanning

We organiseren lezingen en workshops op het gebied van kunst en cultuur, historie, wetenschap, creativiteit en levensbeschouwing. Onze clubs bieden een breed aanbod van sport en bewegen, dans, zang, muziek, toneel, biljarten, bridge etc. HEVO verzorgt ook cursussen bridge, reanimatie/ehbo en rijvaardigheid en fietsvaardigheid. Voor de lezingen en workshops wordt een bescheiden toegangsprijs gerekend. Voor deelname aan de activiteiten van de clubs is, naast de HEVO-contributie, een contributie van de club verschuldigd.
U kunt deelnemen aan excursies, dagtochten en meerdaagse buitenlandse reizen. We organiseren voor iedereen toegankelijke evenementen zoals de Dag van de senioren en de kerst- en paasviering.

Elke eerste zondag van de maand is er in De Ontmoeting een seniorencontactmiddag. Er zijn ook seniorencontactmiddagen in de buurten van Rosmalen (Hintham, Kruisstraat, Molenhoek, Groote Wielen).

Bijna dagelijks kunt u in De Ontmoeting terecht voor een kopje koffie en een praatje.

Alle informatie over het activiteitenaanbod vindt u op de website en in HEVO-Actueel.

   

Voorlichting

We organiseren gratis en voor iedereen toegankelijke voorlichtingsbijeenkomsten op terreinen die senioren aangaan: wonen, welzijn, zorg, gezondheid, sociale voorzieningen, erfrecht ect.

Elfmaal per jaar krijgt u het blad HEVO-Actueel, samen met het blad ‘Ons’ van KBO-Brabant. Interessante informatie is bovendien te vinden op deze website.

Ondersteuning

Voor individuele hulpverlening kunt u een beroep doen op een van de ouderenadviseurs van HEVO. Zij adviseren, informeren, verwijzen en begeleiden u als u daarom vraagt. Er zijn ook mensen die u kunnen helpen bij het invullen van uw belastingaangifte. In ons maandblad HEVO-Actueel en op onze website staan hun telefoonnummers. Als u dat wilt, maken zij een afspraak voor een bezoek bij u aan huis.

Senioren Computerleercentrum Rosmalen (SCR) verzorgt in De Annenborch voor senioren cursussen op het gebeid van computergebruik, ipad, internet ect.

Belangenbehartiging

HEVO komt op voor de belangen van alle Rosmalense senioren op het gebied van sociale voorzieningen, wonen, zorg, welzijn en vervoer. Het HEVO-bestuur onderhoudt contacten met diverse andere instanties en is vertegenwoordigd in de Seniorenraad ‘s- Hertogenbosch. Daarnaast werkt HEVO samen met Welzijnsonderneming Divers, team Rosmalen en De Annenborch. 

KBO-Brabant behartigt de belangen van haar 130.000 leden op provinciaal en landelijk niveau.

HEVO neemt deel in het Zorgzaam Netwerk Rosmalen en richt zich daarbinnen met name op het welbevinden van senioren.  

4. Lidmaatschap en contributie

Iedereen die lid wordt van Seniorenvereniging HEVO Rosmalen wordt automatisch lid van KBO-Brabant, tenzij men al lid is van een andere ouderenbond of van een andere KBO-afdeling. In dat geval betaalt men de HEVO-contributie exclusief het bedrag dat HEVO aan KBO-Brabant betaalt.

De contributie is in 2018 € 27,00. Als men al elders lid is van een KBO-afdeling dan is de contributie in 2018 € 15,00 per lid per jaar.

Elk lid krijgt een KBO/HEVO leden pas die drie jaar geldend zijn (tot februari 2018).

HEVO-leden krijgen korting in een groot aantal bedrijven in Rosmalen (vaak 10%) op vertoon van hun ledenpas. In de kortingslijst mei 2017-mei 2018 vindt u de adressen van de deelnemende winkeliers/ondernemers. 

5. Belangstelling? 

Spreekt het bovenstaande u aan en wilt u lid worden van onze vereniging, dan kunt u zich hier inschrijven.

Ledenadministratie: Annemarie Peters-Dona en Yvonne Ruijter, tel. 06 23053379

E-mail ledenadministratie:  ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Wellicht hebt u in de toekomst ook nog eens belangstelling om bij HEVO vrijwilligerswerk te doen. Er zijn regelmatig interessante vacatures. Ze staan op de website. 

E-mail algemeen:  info@hevorosmalen.nl