Lidmaatschap aanmelden

INSCHRIJFFORMULIER en MACHTIGING.

U kunt zich opgeven als lid van de Seniorenvereniging door dit formulier volledig in te vullen en te verzenden aan de ledenadministratie van de HEVO per e-mail of per post. Door het invullen van dit formulier machtigt u ook de Seniorenvereniging HEVO de bedragen af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. Betaling kan alleen door middel van het afgeven van onderstaande machtiging.

Toelichting:  Door ons te machtigen verlicht u enorm het werk van de penningmeester en de ledenadministratie en bespaart u de vereniging een hoop kosten. Ook voor u is het gemakkelijk en zonder risico. Indien u stopt als lid, dan laten wij de machtiging vanzelfsprekend vervallen.

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u wanneer u op de home-pagina de knop 'Over HEVO' kiest en vervolgens klikt op 'Lidmaatschap'. U kunt ook hier klikken.

De kosten van het lidmaatschap zijn als volgt:

2018: € 27,00- per lidmaatschap

Indien u in de loop van het jaar lid wordt, bedraagt de contributie een evenredig deel.

 

Invulformulier