Fotoverslag HEVO

Vrijwilliger van het jaar 2018

Toespraken en genomineerden bij de verkiezing van vrijwilliger van het jaar 2018

Bridgeclub Jubileum 2018

Op woensdag 26 september vierde de woensdagochtend Bridgeclub van HEVO haar 25-jarig bestaan in stijl met een Bridgedrive en Diner. Ina Ploem maakte de foto's zodat we allemaal mee kunnen genieten van deze feestelijke dag.

Kerstviering 2017

De oecumenische voorbereiding op Kerstmis in de St. Lambertuskerk, met als thema “Er was géén plaats…”, werd door de werkgroep Zingeving inspirerend belicht. Het HEVO-koor o.l.v. Jan Pos (met solistische medewerking van Coby Wagemans en Lidwijne Kuijk) zorgde met mooie kerstliederen voor de muzikale bijdrage. Aansluitend aan de kerkdienst begaven zich ruim 200 gasten naar brasserie Fleurie om te genieten van een voortreffelijke kerstlunch.

2017 Vrijwilligersfeest

HEVO VRIJWILLIGERS FEESTAVOND 2017 Zo’n honderd vrijwilligers waren vrijdagavond 17 november in De Ontmoeting aanwezig voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Een avond die bij uitstek geschikt is om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. En dat deed voorzitter Carel van den Heuvel dan ook. Voor de dames Marijke Kenter, Lies Manie en Wil Verbiesen en de heren Jacques Bresser en Peter de Leeuw had Carel een persoonlijk dankwoord en natuurlijk een bos bloemen.

Muziekfeest HEVO 2017

HEVO 65 Muziekfeest Zondag 15 oktober: een stralende dag, zo’n dag om een jubileumjaar groots af te sluiten. Tijdens een middag- en avondvoorstelling in Perron-3 genoten bijna 500 senioren van een fantastisch programma ter gelegenheid van HEVO 65. Na de welkomstwoorden van Sjef Peters en vicevoorzitter Peter de Leeuw, die nog refereerde aan het HEVO-symposium en de uitgereikte sociale penning van ‘s-Hertogenbosch, opende Popkoor Tune het muziekfeest. Met een mix van Engelstalige, Franstalige en Nederlandse popnummers, vaak onder pianobegeleiding van de nieuwe dirigent Erik Fortier, was de toon snel gezet. Vooral de arrangementen van Blof en Van Dik Hout werden met gevoel vertolkt. Vervolgens was het de beurt aan Mark van de Veerdonk (met pianist). In een wervelende show ontpopte Mark zich al snel tot een hilarische HEVO-fan. Op humoristische wijze schetste hij – afwisselend via ludieke sketches - de begintijd van HEVO in de 50-er jaren. Na de pauze concentreerde Mark zich vooral op HEVO van nu. Het ‘fenomeen’ Diny en Rieki met de HEVO-reizen werd belicht in een speciaal lied en Hans van der Bruggen voert – volgens Mark - HEVO naar ongekende hoogte bij het 100-jarige bestaan in 2052! Tonny met haar publiciteitsdrift mocht ook niet ontbreken. Mark introduceerde tevens de HEVO-wave. Twintig geweldige muzikanten van Bigband Schijndel brachten de aanwezigen met muziek van Glenn Miller in een swingende mood. Onder de enthousiaste leiding van Bas van Dun werd in een vlot tempo een scala van herkenbare nummers uit onze jeugdjaren uitgevoerd. De solistische zanginbreng van Lotte en Erik (met- en zonder pet) waren fantastisch. Bij het afsluitende I did it my way dachten we eventjes dat niet Erik maar Frank Sinatra op het podium stond. We did it our way: met plezier en voldoening kijkt de Evenementencommissie terug op een feest dat niet alleen ons maar ook de bezoekers nog lang zal heugen. Op naar HEVO 70 jaar ! De foto’s zijn gemaakt door Ina Ploem (miidag) en José Valk (avond), waarvoor hartelijk dank.

Opfriscursus rijvaardigheid 2017

SUCCESVOLLE Opfriscursus rijvaardigheid 2017 Ook dit jaar heeft HEVO weer met veel succes een opfriscursus rijvaardigheid gehouden. Op 5 en 7 september zijn ongeveer 60 senior automobilisten naar Perron 3 getogen om hun verkeerskennis - zowel theoretisch als praktisch - bij te spijkeren. Op de eerste dag werd uitleg gegeven over de laatste verkeersregels en -situaties en werd het gebruik van geneesmiddelen bij verkeersdeelname toegelicht. Tijdens de praktijkdag kon men o.a. in een rijsimulator de invloed van alcohol en geneesmiddelen op het reactievermogen ervaren. De praktijkrit - onder begeleiding van een lokale rijinstructeur, waarbij met de eigen auto onder meer turborotondes en de snelweg in de omgeving werden bereden - was zeer leerzaam en instructief. Zonder twijfel kunnen 60 senioren met de opgedane kennis weer met meer zelfvertrouwen, maar vooral veiliger, deelnemen aan het verkeer zeker in onze directe omgeving. Wellicht organiseert de Evenementencommissie komend jaar weer een cursus, maar dat is afhankelijk van gemeentelijke subsidie.

Stadsbestuur eert HEVO

Stadsbestuur eert HEVO Rosmalen met sociale penning van ‘s-Hertogenbosch Op donderdag 12 oktober 2017 heeft locoburgemeester Paul Kagie de sociale penning van ’s-Hertogenbosch uitgereikt aan HEVO Rosmalen. De uitreiking vond plaats bij de afsluiting van een middagsymposium ter ere van het 65-jarig bestaan van HEVO in Perron-3 in Rosmalen. Seniorenvereniging en vrijwilligersorganisatie HEVO Rosmalen neemt vanaf haar oprichting (1952) een belangrijke plaats in, in de gemeenschap van Rosmalen. HEVO is opgericht als afdeling van de Katholieke Arbeiders Beweging, een sociaal emancipatorische beweging. In 1973 sloot HEVO zich aan bij de Katholieke Bond voor Ouderen (Unie KBO). Thans is HEVO een afdeling van KBO-Brabant. Sinds de fusie in 1996 wordt het welzijnswerk voor ouderen door HEVO vervuld, in afstemming met Divers. HEVO zorgt met een rijk palet aan activiteiten dat senioren actief kunnen blijven deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. HEVO doet dat door middel van ontmoeting, ontspanning, voorlichting, ondersteuning en activering. De vereniging telt meer dan 2600 leden (1e kwartaal 2017) en is de grootste vereniging van Rosmalen. HEVO heeft zo’n 225 kaderleden die bijdragen aan het functioneren van de vereniging. Alle taken - van bestuur, kader tot commissies – gebeuren op basis van vrijwilligheid, net als het organiseren van activiteiten, het gastheerschap, gebouwbeheer, bezorgingsactiviteiten alsmede de functie van ouderenadviseurs en ouderenondersteuning. HEVO is zichtbaar aanwezig binnen de Rosmalense gemeenschap. Daar draagt het in 2012 gerealiseerde verenigingsgebouw De Ontmoeting in belangrijke mate aan bij. De Ontmoeting heeft zich ontwikkeld tot een (facilitair) activiteitencentrum waar ontmoeting, ontspanning, voorlichting en ondersteuning samenkomen. HEVO biedt (aldaar) ruimte aan initiatieven van en door leden. Voorbeelden zijn cursussen en ontspanningsactiviteiten (niet limitatief: biljarten, bridgen, jeu-de-boules, koersbal, Tai Chi, yoga, badminton, sjoelen, badminton, gym, volksdans, line-dance, bewegen in het water, mandalatekenen, Nordic Walking, kienen, wandel- en fietstochten en Zumba), maar ook lezingen en excursies. Muzikaal is het HEVO-koor, seniorenorkest Da Capo, Ensemble Con Amore en een samenzanggroep actief, en kent HEVO de tak Sportief Rosmalen 55+, een hobby/handvaardigheidsgroep, twee atelierschildergroepen, een schaakclub en toneelclub. HEVO werkt niet alleen voor haar eigen leden maar voor alle senioren in Rosmalen. Vaak zijn dat actieve ouderen die deelnemen aan de activiteiten, maar er is nadrukkelijk aandacht voor de minder- en niet-actieven. Door het zoeken van verbinding met andere organisaties wordt al 65 jaar lang gewerkt aan belangenbehartiging voor senioren en het voorkomen van eenzaamheid en isolement. Dat doet HEVO op collectief en individueel niveau. Actuele initiatieven als het Platform Rosmalen Ouderenproof (PRO), Zorgzaam Netwerk Rosmalen, het mede door hen opgerichte RVC, (Rosmalens Verenigingen Contact), het met de Sport Alliantie Rosmalen genomen initiatief Beweeg mee(r)!, de participatie in de jaarlijkse Zomerschool en de combinatie met jongeren (“grijs voor groen”) zijn hier aansprekende voorbeelden van. Weging Een sociale penning kan verstrekt worden aan een vereniging die zich geruime tijd en naar het oordeel van het stadsbestuur op zeer verdienstelijke wijze heeft ingespannen voor het sociaal-maatschappelijke leven. Bij seniorenvereniging HEVO uit Rosmalen is decennialang sprake van een voorbeeldige, langdurige en onbezoldigde sociaal-maatschappelijke inzet waar de samenleving baat bij heeft. De aard, duur, betekenis en wijze van invulling zijn redenen om seniorenvereniging HEVO de sociale penning van ’s-Hertogenbosch toe te kennen.

Open dag op 8 juli 2017

Open dag op 8 juli: sfeervol, gezellig en geslaagd Onder de noemer “grijs en groen” presenteerden HEVO en SJV zich tijdens de open dag op 8 juli. Een rij van kraampjes vormde de verbinding tussen de ruimtes van SJV en De Ontmoeting. Bij de kraampjes konden de bezoekers kennis nemen van het grote aanbod van HEVO. Op het podium bij het Kindcentrum traden afwisselend Da Capo en de Zangtoffel op. Verschillende clubs traden op bij SJV en bij HEVO. Bij SJV werd geknutseld, gesjoeld en soms traden de kleinkinderen samen met oma en opa op. De foto’s van Ina Ploem geven een aardig beeld van de sfeer en de vele activiteiten.

Infomarkt 2017 op 18 mei

HEVO infomarkt 2017 Dankzij een goede voorbereiding en vele vrijwilligershanden waren de diverse ruimtes in De Ontmoeting voortreffelijk ingericht voor een 20-tal exposanten, actief in de sectoren zorg, welzijn en wonen. Wethouder Paul Kagie heeft de infomarkt formeel geopend door de HEVO-65 banieren bij de ingang te plaatsen. De bezoekers kregen alle tijd om informatie te verkrijgen bij de diverse standhouders. De HEVO gastdames/heren en de keukenbrigade hebben weer hun beste beentje voorgezet. Maar vooral dank aan de dames en heren van de deelnemende instellingen en bedrijven. Bijgaand een foto impressie Pieter Vissers

Viering op weg naar Pasen 2017

In voorbereiding op het Paasfeest waren 100 gasten op 7 april aanwezig in het restaurant van De Annenborch. Met gebeden, overwegingen en gedichten heeft de commissie zingeving het thema “Geloven in de Opstanding” belicht. Het HEVO koor met solistische inbreng van de fluitiste Lidwijne Kuijk en de pianiste Jos Lampert verleenden de muzikale ondersteuning. Er werd afscheid genomen van Loek Mostertman en dominee Ds. Piet Vliegenthart voor hun geweldige inzet in de commissie zingeving. We zullen ze missen ! De opbrengst van de verkochte kaartjes + verdere giften t.b.v. € 240 is gedoneerd aan “Hospice de Duinsche Hoeve”, waarvoor dank. Na de dienst werd in gezellig samenzijn nog genoten van het voortreffelijke paasbrood bij de koffie/thee van De Annenborch, waarvoor tevens dank. Pieter Vissers, evenementencommissie

Rosmalens 50 plus carnaval 2017

Rosmalens 50+ carnaval 2017– foto impressie Ook dit jaar was de theaterzaal van De Kentering op carnavalsmaandag weer het domein van ongeveer 160 50-plussers. Naast diverse optredens van Trug nor Vruuger waren “De Alpenzusjes” en Cees Coolen als tonpraoter present. Prins Josephus den Urste met gevolg op herhaling, was vergezeld van jeugd prinses Iris,de jeugdkapel en de dansgardes Hij mocht de HEVO wisseltrofee uitreiken aan het echtpaar Astrid en Paul Kortenhorst. Traditioneel werd weer afgesloten met het Rosmalens volkslied. De foto’s zijn gemaakt door ROS-media fotografen (Ina Ploem/Johan van den Berg) en Michael Bögels, waarvoor dank. Pieter Vissers - evenementencommissie

Nieuwjaarsreceptie 2017

NIEUWJAARSRECEPTIE 2017 Veel ontmoetingen, toosts en mooie wensen. Jan Jansen hield voor de laatste keer zijn toespraak als HEVO voorzitter. Een tweetal leden, t.w. Jacqueline van den Wildenberg en Pieter Vissers, werden extra in de spotlight gezet voor hun inzet voor HEVO. Zij ontvingen de zilveren KBO speld met oorkonde. Een bijzonder woord van dank aan de gastdames en – heren, voortreffelijk geassisteerd door een 3-tal stagiaires van het Rodenborch college. De geselecteerde foto’s zijn gemaakt door Ina Ploem (ROS-media) en Michael Bögels, waarvoor dank.

HEVO Kerstviering 2016

In woord, gebed en overweging werd het thema “Vol verwachting…” treffend weergegeven tijdens de oecumenische dienst in een nagenoeg vol le St. Lambertuskerk. Ook het HEVO koor heeft met de vertolking van mooi gekozen kerstliederen een voortreffelijke bijdrage geleverd. Aansluitend begaven zich ongeveer 225 gasten naar het restaurant Villa Fleurie, waar van een zeer gevarieerde kerstlunch werd genoten. Het gekozen tijdstip, voor het eerst op dinsdag rond het middaguur, werd alom gewaardeerd. Bijgaand een foto impressie van de kerkdienst en de kerstlunch. (Foto’s Ina Ploem, ros-media.nl ) Pieter Vissers - evenementencommissie

HEVO vrijwilligers feestavond 2016

Op vrijdagavond 18 november waren de HEVO vrijwilligers door het bestuur uitgenodigd in De Ontmoeting. HEVO voorzitter Jan Jansen nam de gelegenheid te baat om zijn dank uit te spreken voor de niet aflatende inzet van de vele vrijwilligers voor HEVO. Tevens werden een aantal van hen, met name Tiny Kappen, Bea Intveld, Gesina Versteeg en Carla Couwenberg, nog eens extra in het zonnetje gezet. Met de muzikale ondersteuning van “De Oldies” onder leiding van Leo Houdijk bleef het nog lang gezellig in De Ontmoeting.

Toneelvoorstelling november 2016

HEVO-toneelclub ‘Rosmalen uit de Coulissen’ speelde in het weekeinde van 11 november drie keer de komedie ‘Er hangt liefde in de lucht’. En drie keer was de zaal van De Ontmoeting uitverkocht. De voorstellingen waren een groot succes. Er werd veel gelachen en achteraf werden eigenlijk alleen positieve reacties van het publiek genoteerd. Ook voor de spelers –onder leiding van regisseur Marianne Weterings- waren het mooie dagen. Zij konden zich heerlijk uitleven in hun spel. Fotograaf Karel Goossens van ‘Thuis in het Nieuws’ maakte een uitgebreide reportage van de generale repetitie. Met dank publiceren wij deze foto’s op onze website.

Muziekgala 2016 (Bron: Thuis in het nieuws, fotograaf Karel Goossens. Bron: HEVO, fotograaf Michael Bögels.)

HEVO muziekgala 2016 Onze “dag van de senioren” met een nieuwe naam was weer een geweldig succes. Ongeveer 430 senioren hebben op vrijdag 30 september kunnen genieten van een veelzijdig programma met een middag- en avondvoorstelling. Na de opening door Sjef Peters en Peter de Leeuw bracht het bekende “Rosmalens mannenkoor” in velerlei talen een gevarieerde bloemlezing uit het repertoire, ondersteund door prachtige afbeelding- en tekstprojecties. Jan en Carla Rauh, samen vormend het duo “dubbel Rauh”, ondersteund door Jeroen Jongmans met de piano arrangementen, vertolkten op treffende en speelse wijze met veel humor de belevingswereld ten aanzien van het thema liefde van de hedendaagse 55 plusser. In de middagvoorstelling was het de beurt aan dansschool “Dreamdance”. Drie dansgroepen, in leeftijd variërend van 11 tot 18 jaar voerden met dynamiek een aantal nieuwe en bestaande dansnummers uit met choreografieën van Daphne Brok en Sarah de Gooijer. Wat een inzet en enthousiasme ! In het avondprogramma was plaats ingeruimd voor de klassieke noot. Onder de bezielende leiding van Lex Bergink voerde het bekende Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch, bestaande uit 60 amateur musici, werken uit van Meyerbeer, Johann Strauss en Brahms. In de finale liet “musical Intermezzo” op professionele wijze zien waartoe ze in staat zijn. Klassieke evergreens in eigen arrangementen maar ook nederpop, zoals van de Dolly Dots werden met verve uitgevoerd. Een terechte winnaar van de Vughtse cultuurprijs ! Bijgaand fotoverslag geeft een impressie van de diverse optredens, alsook beelden van de theaterzaal en de foyer/bar. Pieter Vissers - evenementencommissie

HEVO verkeersquiz

24 november 2015: HEVO wint de finale als beste wegwijsteam van de provincie. Geweldig, maar wat te doen met de prijs. Na intensieve lobby bij diverse HEVO clubs kwamen we tot 6 teams met de kleuren blauw, geel , groen, oranje, paars en rood. Met ongeveer 65 deelnemers werd op dinsdag 24 mei in De Ontmoeting een soort reprise van de Provinciequiz gespeeld, weliswaar met andere vragen . Het ging er fanatiek aan toe. De verkeersvragen gaven de nodige discussie, maar meestal waren de antwoorden juist. Het moeilijkst bleken de woordvragen; de puzzelaars waren in het voordeel. De schattingsvragen moesten uiteindelijk de doorslag geven en leverde als winnaars het team “groen” op. Al met al was het een leerzame en ontspannen ochtend. Vooral dank aan de medewerkers van VVN en natuurlijk onze gastdames/heren. Bijgaand een fotoverslag. Pieter Vissers – evenementencommissie”

Diny Voets geridderd

Op 26 april werd Diny Voets door de Koning benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. 's Middags was er in De Ontmoeting een receptie voor genodigden.

ALV2016 26 april

Fotoverslag van de algemene ledenvergadering. Hans van der Bruggen en Harrie Wijn namen afscheid. Hans kreeg de zilveren speld met goud van de KBO. Ruud van Aart en Jos van Raak werden benoemd tot bestuurslid.

Lente concert zondag 10 april

Lente concert was een groot succes. Zondag 10 april heeft het lenteconcert in Perron 3 plaatsgevonden met het ensemble Con Amore, de Zangtoffel, het Hevo koor en het orkest Da Capo. Voor een nagenoeg uitverkochte zaal hebben de muziekgezelschappen van de HEVO hun beste muzikale talenten vertoond. De bezoekers werden verwelkomd met een muzikaal onthaal van Con Amore welke in de aula van Perron 3 de bezoekers welkom heette met hun muziek. De vele mensen in de zaal maar zeker ook alle muzikanten hebben een fantastische middag gehad. Het geheel was goed georganiseerd, goede sfeer, mooie "top belichting" en een strakke planning waardoor het een prima doorlopende voorstelling was zonder dat er tussen de optredens gaten vielen én een goede geluidskwaliteit. Alles bij elkaar hebben zowel de muzikanten als de bezoekers een fijne middag beleefd. Hierbij een sfeerimpressie van onze fotograaf Jan Hermans. Harrie Wijn Namens de Activiteitencommissie

2016 Paasviering 18 maart

HEVO paasviering 2016 Op 18 maart waren we weer te gast in De Annenborch. Met teksten en overwegingen door de commissie zingeving en zang door het HEVO-koor werd het thema “De Ongelovige Thomas” belicht. Na afloop van de dienst kon er genoten worden van koffie/thee met paasbrood.

50+ carnaval 2016

Wat was het ’n geweldig feest voor ongeveer 200 50-plussers, die op maandag middag naar De Kentering waren getogen. Voor het eerst werd de viering in de prachtig versierde grote zaal gehouden, wat ’n verademing ! CV De Kèpkes mocht de middag openen en de minigarde met de fleurige dansjurkjes, vergezeld van jeug prinses Amber met gevolg namen met hun jeugdig enthousiasme de zaal en het podium al snel in beslag. Zang/muziekgroep “Trug nor Vruuger” met onvervalste carnavalskrakers zoals “ne spijker in munne kop” liet zich van z’n beste kant zien. “ Bolletje pretvet” alias Hans Verbaarschot had al snel de lachers op z’n hand met z’n ironische terugblik op het rijke Brabantse Roomsche leven van vorige eeuw. Na het 2e optreden van Trug nor Vruuger werd het tijd voor een dynamische show van “Bende Gek” met hun fleurige outfit. Hoogtepunt natuurlijk de binnenkomst van Prins Josephus dun urste met adjudant Helga en Rv11. Hij hield het niet droog ! Indachtig de buut werd Mevr. “zuster” Werst, langzamerhand ’n zeldzame professie, vereerd met de HEVO wisseltrofee. Op onnavolgbare wijze werd door Prins Josephus, samen met Trug nor Vruuger de middag besloten met het “Rosmolles volkslied”. Het bleef nog lang gezellig … Bijgaand ’n foto-impressie. Pieter Vissers - evenementencommissie

Nieuwjaarsreceptie 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst 4 januari 2016 ’n kleine 200 leden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om in De Ontmoeting de goede wensen voor 2016 uit te spreken. In de nieuwjaarstoespraak door HEVO voorzitter Jan Jansen werd teruggekeken op een bewogen jaar 2015 en een blik vooruit op 2016 met veel vertrouwen. Aansluitend ontving Hans v.d. Bruggen, die in de loop van 2016 zijn functie als bestuurslid/penningmeester gaat overdragen, een oorkonde als lid van verdienste voor zijn uitmuntende inzet voor HEVO. Bijgaand een foto impressie van de receptie

Kerstviering 2015

Kerstviering 2015 Wat was het een mooie Kerstviering. In een nagenoeg volle St. Lambertuskerk in kersttooi heeft de commissie zingeving op indringende wijze het thema “vrede op aarde” belicht: zó actueel in deze turbulente tijd. Het onvolprezen HEVO koor o.l.v. Jan Pos bracht weer prachtige Kerstliederen ten gehore. Na de viering hebben we ons begeven naar “Villa Fleurie”. In een sfeervolle kerstambiance kon worden genoten van een voortreffelijk verzorgde “kerstbrunch”. Bijgaand een foto-impressie van de viering op beide locaties. Pieter Vissers – evenementencommissie”

Biljarttoernooi 2015

Vrijdag 11 december 2015 was er het jaarlijkse Kersttoernooi van de HEVO. In totaal deden er een 60 tal biljarters mee van de 8 actieve biljartclubs van de HEVO. De finale werd gespeeld tussen Gert de Kort en Henk Smits. Na een enerverende partij kwam uiteindelijk Gert de Kort als winnaar tevoorschijn. De complete uitslag van het HEVO kersttoernooi is als volgt. 1. Gert de Kort. 2. Henk Smits 3. Willie Heesakkers 4. Bram Pietjouw 5. Lambert van de Doelen 6. Henk van Rooij 7. Gerard der Kinderen 8. Theo van Straten Namens de activiteitencommissie Harrie Wijn

2015 vrijwilligersfeestavond 20 nov

De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst op vrijdag 20 november 2015 werd door ongeveer 150 genodigden met aanhang bezocht. Paul Scholten en Mieke Rambler werden door Hans v.d. Bruggen extra in de bloemen gezet voor hun niet aflatende inzet als HEVO vrijwilliger. Henny de Heer ontving de bloemen later. Drankjes en hapjes werden weer uitstekend verzorgd in De Ontmoeting, waarbij de 4 stagiaires een geweldige bijdrage leverden. Onder de klanken van het “Duo Heimweeh” werd ook menig dansje gemaakt.

2500 ste lid

HEVO verwelkomde dinsdagavond 20 oktober 2015, tijdens de informatiebijeenkomst voor nieuwe leden, haar 2500ste lid. Het is mevrouw Lies van Hirtum-van Roosmalen geworden. Voorzitter Jan Jansen heette haar van harte welkom en onderstreepte dat nog eens door het overhandigen van een mooie bos bloemen en een attentie. Alle aanwezigen deelden in de feestvreugde door een gebakje bij de koffie en een drankje na afloop. HEVO is met deze 2500 leden de grootste vereniging van Rosmalen en de grootste KBO-afdeling in Brabant. Fotograaf: Henry van Herpen

Sucesvolle DAG VAN DE SENIOREN 2015

SUCCESVOLLE “DAG VAN DE SENIOREN” 2015 IN PERRON 3 Op vrijdag 2 oktober hebben ’n kleine 500 senioren kunnen genieten van een mooie middag of avond. Na de opening door HEVO voorzitter Jan Jansen werd een afwisselend muziekprogramma opgevoerd. De Egerländer klanken van de de “Herzogenwälder Blasmusik” werd gevolgd door het bekende duo Lya de Haas en Hennie Korsten met de authentieke Brabantse liedjes. Tijdens de pauzes was het gezellig in de foyer en bij de bar: er werd veel bijgepraat en de hobbykramen werden druk bezocht. Er waren interessante stands zoals koper- en emaille kunstvormen, beelden, sieraden maken, geborduurde landschappen en bloemmotieven en bijenhouden/imkerij. Ook de de stand met dia-presentatie van onze fotograaf Michael Bögels van onder meer HEVO-evenementen had niet te klagen over belangstelling. Na de pauze was het de beurt aan het jonge Rosmalense talent Floris Jan Mensen met een uitstekende vertolking van evergreens en popnummers uit de 60-er en 70-er jaren. Ook vertolkte hij diverse piano composities. Muzikaal hoogtepunt was ongetwijfeld het optreden van het Regionaal Symfonieorkest uit Oss. Een uiteenlopend programma met onder meer bekende nummers van Sjostakovitch, Brahms en Puccini werd grandioos afgesloten met een medley van bekende melodieën uit opera’s van Verdi. Het orkest onder de uitstekende leiding van Jacco Nefs kreeg dan ook een staande ovatie. Bijgaand een foto-impressie gemaakt tijdens de diverse optredens, de pauzes bij de hobbykramen en aan de bar in de foyer.

Opfriscursus 2015 rijvaardigheid

Met ruim 60 automobilisten, variërend in leeftijd van 63 tot 87 jaar was de cursus een groot succes. De theorie op de eerste dag was verhelderend en voor velen was het een hele ervaring om plaats te nemen in een grote truck. Op indringende wijze werd het belang van “zien en gezien worden” in zo’n kolos aangetoond. De praktijkrit op het 2e dagdeel onder begeleiding van ’n ervaren instructeur leverde weer veel praktische tips en adviezen op: alle deelnemers kunnen wellicht met een veiliger gevoel mobiel blijven. De verkeersquiz, maar ook de gehoor- en oog test hebben zeker bijgedragen aan verbetering van het veiligheidsgevoel. Vele aanmelders moesten we teleur stellen, maar hopelijk is er komend jaar weer ’n mogelijkheid. Bijgaand een foto-impressie.

Zomerschool 55+  2015

Vanaf 20 juli is er volop gebruik gemaakt van alle activiteiten die dit jaar door het Kernteam van de Zomerschool waren georganiseerd. Er kwamen veel enthousiaste reacties en regelmatig namen de deelnemers mooie stukken mee naar huis. Ook de informatieve workshops werden goed bezocht; de deelnemers gaven gemiddeld een acht op de ingevulde enquêteformulieren. Voor de 90 verschillende workshops waren ruim 420 deelnemers die samen 1200 activiteiten hebben ondernomen. En was er soms een probleempje, dan werd dat zo goed mogelijk opgelost! De beslissing om dit jaar 3 weken te organiseren bleek een succes. Fijn dat er voor zoveel deelnemers een leuke tijdsbesteding is in de Zomertijd. De foto's zijn gemaakt door Frans van den Bogaard. De organisatie van de Zomerschool 55+ lag mede in handen van Jacqueline van den Wildenburg van de Activiteitencommissie HEVO.

Koninklijke onderscheiding Jan Jansen

Onze voorzitter, Jan Jansen, is vandaag door de koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Paasviering 2015

De Paasviering van onze vereniging op 27 maart in de Annenborch trok bijna 150 bezoekers. Het thema van de viering was Nieuw Leven. Met lezingen, gedichten en samenzang werd dit thema van alle kanten belicht.

Carnaval 2015 in de Kentering

Op maandag 16 februari was de Blauwe zaal in de Kentering weer omgedoopt tot het senioren-domein. Jammer genoeg moest “Trug nor vruuger” wegens familieomstandigheden bij een der leden op het laatste moment verstek laten gaan. Gelukkig werd deze lacune uitstekend ingevuld door cv De Kepkes, accordeonist Jan v. Burg, maar vooral Lia de Haas en Hennie Korsten met hun onvolprezen luisterliedjes. Er werd volop gedanst, meegezongen en diverse polonaises door de zaal ! Na de binnenkomst van de jeugdprins Mick met zijn gevolg kreeg de tonprater Ton Brekelmans, alias Maartje als miss Brabant de lachers op zijn hand met deze voortreffelijke creatie. Prins Téjo d’n Urste met zijn charmante adjudant Helga onder begeleiding van “Nog eentje dan”, mocht weer de nodige onderscheidingen uitreiken zoals Jo Piels maar ook onze Rieki Plappert. De HEVO wisselprijs voor de fraaist uitgedoste carnavalsvierder ging dit jaar naar Mevr. Joke Hoedemakers. Sluitstuk was vanzelfsprekend het Rosmolles volkslied, gedirigeerd door Sjef v. Creij … Alle bezoekers aan dit geweldige feest hadden een mooie middag en hebben volop genoten.

Nieuwjaarsreceptie 5 jan 2015

Een sfeerimpressie van de HEVO nieuwjaarsreceptie 2015. Zeker 200 leden en genodigden hebben elkaar weer voor het eerst ontmoet in het nieuwe jaar om de beste wensen uit te wisselen. Jenny van Rooij werd door Pierre Kisters onderscheiden met de zilveren KBO speld vanwege haar niet aflatende inzet voor HEVO.

Kerstviering 2014

Een HEVO-lid schreef ons (en beter kan het niet gezegd worden): De kerstviering van de Hevo was weer heel goed verzorgd. Het koor vond ik geweldig mooi en verdient een compliment. En dat het in de kerk te doen was, lijkt mij voor herhaling vatbaar. Het was stil en saamhorig met veel samenzang. In Villa Fleurie was het gezellig. Ik heb echt genoten. Ik wil dan ook iedereen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt.

vrijwilligersavond 2014

Op 21 november waren zo’n 120 vrijwilligers en hun partners vanwege hun inzet voor onze vereniging de gast van het bestuur. Jan Jansen zette die avond drie vrijwilligers speciaal in het zonnetje. Jan Hoofs werd benoemd tot Lid van Verdienste. Rieki Plappert en Eva de Beer kregen bloemen voor hun vele werk binnen HEVO. Via deze drie “jubilarissen” zette Jan ook alle andere vrijwilligers in het zonnetje. De foto’s op onze site geven een mooi beeld van de sfeer van de avond.

Open dag  8 november 2014

Wat een fantastische open dag HEVO bruist! HEVO leeft!

Zomerschool 2014

Enkele foto's van activiteiten tijdens de Zomerschool; ook een paar foto's van de afsluiting.

Toneelvoorstelling "De Goot" 4, 5 en 6 april 2014

Toneelvoorstelling van de HEVO. Toneelclub "Rosmalen uit de Coulissen" speelde "De Goot". Pension de Goot, voor 3x een uitverkochte zaal en er is veel gelachen!

HEVO Carnaval 3 maart 2014 - een fotoimpressie

Wat was het weer een mooi feest in De Kentering op carnavalsmaandag middag. Trug nor Vruuger, de tonprater Ciske, cv de Kèpkes, prins HRY met gevolg en jeugprins Tom met aanhang zorgden voor een uitgelaten carnavaleske stemming. Ras optimist Jacques v. Nuland mocht de HEVO wisselbokaal in ontvangst nemen. Maar bovenal was het weer een geweldig publiek, waarbij, getuige de foto’s, Zandhazendurps blauw-wit en Oeteldonks rood-wit-geel uitstekend samen kunnen feestvieren.

Nieuwjaarsreceptie 2014

Op maandag 6 januari werd het HEVO kalenderjaar weer geopend met de traditionele nieuwjaarsreceptie. Het was een gezellig samenzijn. Angèle van Beckhoven werd extra in het zonnetje gezet voor haar vele verdiensten voor de HEVO, en tevens ontving zij de zilveren KBO speld. Bijgaand een foto-impressie. (klik op de foto)

HEVO Kerstviering 2013

Op vrijdag 20 december 2013 is in een sfeervolle Kentering de Kerstviering gehouden. Het thema voorbereid door de commissie zingeving was “Geen plaats”. Bijgaand een foto-impressie van de viering en de gezamenlijke kerstmaaltijd. (Klik op de foto)

Dag van de Senioren 2013

HEVO seniorendag 2013: een geweldig feest ! Op vrijdag 11 oktober 2013 hebben ongeveer 450 senioren kunnen genieten van een gevarieerd programma in Perron-3. Na het welkomstwoord door voorzitter Jan Jansen brachten de Slapsticks met hun enthousiaste dixielandmuziek de zaal direct in een nostalgische stemming. Het Operettekoor Rosmalen voerde prachtige nummers van diverse operettes uit en de solistische inbreng van het zangtalent Anouk Zwanenberg was een schot in de roos. Tijdens de pauzes was er gelegenheid voor een aangeboden drankje en ook voor bezoek aan de standhouders in de foyer . Er was volop belangstelling voor Lambert van der Veeken met zijn geweldige bewegende meccano opstelling, voor de Heemkundekring Rosmalen en de wereldwinkel, voor de dames de sieraden van Bernadette en de make-up van Blezi: de pauzes waren eigenlijk te kort. Het programma werd vervolgd door het klassieke orkest Toermalijn met een geweldige variëteit aan licht klassieke nummers. Herman Olij werd nog eens extra in het zonnetje gezet voor zijn laatste optreden als dirigent van Toermalijn. De finale was voor d’Andre Zusjes, professionele swingende nostalgie vol power gebaseerd op de Andrews Sisters: “We’ll meet again” was de sfeervolle samenzangafsluiting. We hopen U in 2014 weer te zien bij een volgende “Dag van de Senioren”. Bijgaand een foto-impressie van de middagvoorstelling en een aantal standhouders. Namens de evenementencommissie, Pieter Vissers

vrijwilligersavond 2013

Op 22 november 2013 werd de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden voor de HEVO vrijwilligers. Het kwartet “De Oldies” verzorgde de muzikale noot. Een drietal vrijwilligers werden nog eens extra in het zonnetje gezet. Bijgaand een foto-impressie. (Klik op de foto)

Broem Rijvaardigheidstraining voor senioren 2013

De 10e editie van Broem georganiseerd door HEVO in Perron 3 was weer een geweldig succes. De foto-impressie toont de registratie op 20 augustus van de deelnemers en de VVN theoriecursus in de theaterzaal. Op 22 augustus werd een theorietest gehouden. Ook een gehoor- en ogentest stond op het programma. Na de praktijkrit werden de resultaten besproken met de instructeurs en tenslotte werd aan 65 trotse deelnemers het certificaat uitgereikt door Jan Hoofs en Sjef Peters.

HEVO op het Komfestival september 2013

Op zondag 8 september hadden wij weer een mooie stand. Er was veel belangstelling van de bezoekers voor de informatie over onze activiteiten en evenementen, zowel van leden als niet leden. Ongetwijfeld komen er weer nieuwe aanmeldingen van de laatste groep.

Algemene  Leden Vergadering 26 april 2013

Tijdens deze ALV nam Ad Kuijpers afscheid als secretaris van HEVO. Zijn opvolger is Peter de Leeuw.

infomarkt HEVO 4 mei 2013

Diverse organisaties en bedrijven lieten zich zien op de door HEVO georganiseerde informatiemarkt voor senioren.

Toneel 13 en 14 april 2013

Toneelgroep \"Rosmalen uit de Coulissen\" speelde Oom Ferdinand in De Ontmoeting

Foto\'s Paasviering 2013

Voorafgaand aan de Goede Week werd op vrijdag 22 maart in de Annenborch een Paasviering gehouden.

Foto\'s van het 60 jarig bestaan van de HEVO op 28 september 2012

OP 28 september 2012 is het 60 jarig bestaan van de HEVO uitbundig gevierd. Hier een korte impressie.

Foto\'s van de opendag in De Ontmoeting op 22 april 2012

De opendag van De Ontmoeting op 22 april 2012 was een grandioos succes. De open dag is maar liefst door ongeveer 700 mensen bezocht.

Foto\'s van de officiele opening van De Ontmoeting op 21 april 2012

Op zaterdag 21 april is De Ontmoeting feestelijk geopend door wethouder Geert Snijders en voorzitter van de HEVO, Jan Jansen.