Diny Voets koninklijk onderscheiden.

Vanmorgen is Diny Voets door de Koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Rombouts spelde in de raadzaal de versierselen op. Diny is een sociaal bewogen en betrokken lid van HEVO. Zij is binnen onze vereniging als vrijwilliger op vele terreinen actief. Diny is al 18 jaar organisator van de reizen en sinds 2000 voorzitter van de commissie Reizen. Zij is de spin in het web, de initiator en vooral steun en toeverlaat voor de senioren. Diny bereidt met grote inzet de dagtochten en meerdaagse reizen voor, heeft contact met alle betrokken partijen, lost problemen op en gaat mee als begeleidster. Tijdens zo’n reis past ze als een “kloek” op haar medereizigers, is oor en oog, helpt en ondersteunt. Ze zorgt er voor dat in een ontspannen sfeer alles op rolletjes loopt. Door haar grote inzet hebben de afgelopen 18 jaar zeer veel senioren in Rosmalen een paar onvergetelijke vakanties gehad. In haar rol als voorzitter van de commissie Lief en leed is Diny al ruim 15 jaar de steun en toeverlaat voor de nabestaanden van overleden leden van HEVO. Ze zorgt voor de condoleancekaart, probeert altijd de uitvaartdiensten bij te wonen en gaat enige maanden na het overlijden op huisbezoek bij de weduwe of weduwnaar. Ook bij meer vreugdevolle gelegenheden van de leden zorgt Diny dat onze vereniging iets van zich laat horen of zien. Zij zorgt voor de bloemen en bezoekt de recepties. Met de Christelijke feestdagen zorgt Diny voor een bijzondere attentie voor de langdurig zieke leden en voor de leden woonachtig in het zorgcentrum de Annenborch. Naast dit vele werk zorgt Diny er ook nog voor dat elke maand in haar “rayon” de leden de HEVO-Actueel en Ons in de bus krijgen. HEVO feliciteert Diny van harte met deze onderscheiding.

Wandelvoetbal: clinic bij OJC Rosmalen

HEVO wil via het project “Senioren: Beweeg mee(r)!" bereiken dat senioren (meer) gaan bewegen. In het project werken verschillende organisaties mee. Daaronder ook OJC Rosmalen. Binnenkort organiseert OJC Rosmalen een clinic Wandelvoetbal op het OJC-sportcomplex de Groote Wielen. De clinic wordt verzorgd door de OldStars van RKC Waalwijk, die al jaren actief zijn in deze tak van sport. Het wandelvoetbal zorgt gegarandeerd voor heel veel sportplezier voor de senior voetballer, die graag gezond aan het bewegen is, maar dan wel op een gedoseerde wijze. Wandelvoetbal kent een aantal spelregelaanpassingen ten opzichte van het reguliere voetbal. Zoals de naam al zegt: je mag niet rennen of hardlopen. Gebeurt dit wel, dan krijgt de tegenstander een vrije trap! Ook de afmetingen van het veld zijn aangepast naar 20 bij 40 meter. Er wordt gespeeld met 6- of 7-tallen zonder keepers en er mag onbeperkt gewisseld worden! U bent van harte welkom! Bent u 60+, man of vrouw, geïnteresseerd in Wandelvoetbal en heeft u zin om mee te doen aan de clinic? OJC Rosmalen nodigt u graag uit voor de clinic op een nog nader te bepalen datum op sportpark de Groote Wielen in Rosmalen. Het enige dat u hoeft te doen is sportieve kleding mee te nemen. Aanmelden? De clinic start om 10:00 uur met een kopje koffie en een welkomstwoord namens de organisatie. Daarna vindt het actieve gedeelte plaats en de activiteit zal rond 11.45 uur ten einde lopen. Geïnteresseerd en wil je deelnemen? Neem dan contact op met: wandelvoetbal@ojcrosmalen.nl Meer informatie Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: wandelvoetbal@ojcrosmalen.nl

Algemene ledenvergadering: Jos van Raak beoogd bestuurslid.

In de algemene ledenvergadering van 26 april draagt het bestuur Jos van Raak voor om te benoemen tot lid van het bestuur. Hij vervult dan de vacature die ontstaat door het afscheid van Harrie Wijn. Jos wordt in het bestuur de eerst aanspreekbare voor de evenementen- en activiteitencommissie. Jos (67) heeft een brede bestuurlijke ervaring binnen het Rosmalense (onder andere SJV en ComputerLeercentrumRosmalen) en vanuit zijn werk binnen de gezondheidszorg. Na enige tijd buiten Rosmalen (in het Paleiskwartier) gewoond te hebben is hij onlangs weer teruggekomen en begin dit jaar lid geworden van HEVO. Peter de Leeuw, secretaris

Lente concert 2015

Van het lente conconcert is een fotoverslag beschikbaar. Klik de letters ‘fotoverslag’ (zie boven deze nieuwsberichten) of klik HIER

Algemene ledenvergadering.

Voor deze ALV op 26 april zijn de agenda en vergaderstukken gebundeld in een handzaam boekje. Het boekje kunt u inzien op onze website (klik hier). Het boekje kunt u ook afhalen in De Ontmoeting (in rek bij binnenkomst). De vergadering begint om 19.30 uur in de grote zaal van De Ontmoeting. In de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over wat het in 2015 heeft gedaan en wordt de begroting en het werkplan 2016 vastgesteld. Ook nemen we afscheid van twee bestuursleden en worden bestuursleden (her)benoemd. Datum: 26 april Tijd:     19.30 u Plaats: De Ontmoeting

Kom in actie. Stem op HEVO !

Rabo2Heb je een rekening bij de Rabobank? Ken je anderen met een Rabobankrekening? Ga met de persoonlijke code naar de website van de Rabobankclubkascampagne en stem op HEVO. Er is 100.000 euro beschikbaar voor verenigingen in de regio. De verdeling is naar rato van het aantal stemmers. Dus 10% van het totaal aan stemmen is 10.000 euro. Daar gaan we bij HEVO voor ! Je kunt stemmen op de Rabobankclubkascampagne van 12 t/m 26 april  

Verkeersquiz in De Ontmoeting

Op dinsdagochtend 24 mei organiseert de evenementencommissie in samenwerking met VVN (Veilig Verkeer Nederland) een quiz in De Ontmoeting. Wij nodigen daarom graag onze HEVO clubs uit om een team te vormen en in een gezellige ambiance de strijd aan te binden voor een leuke prijs en eeuwige roem. Weet u het nog ? Op 26 november vorig jaar won een HEVO team, gesteund door supporters, op een geweldige manier de 1e prijs bij de Brabantse finale van de wegwijs verkeersquiz in het provinciehuis. Dankzij de gewonnen prijs bieden wij u nu een unieke mogelijkheid, om gratis ook uw verkeerskennis te testen. Nu zult u denken ik ken de verkeersregels al, of dat is niks voor mij. Maar wij hebben anders ervaren en zullen u persoonlijk ervan overtuigen dat het beslist leerzaam en de moeite waard is om als team mee te spelen. Om een idee te krijgen wat voor soort vragen u kunt verwachten verwijzen wij u graag naar http://opfriscursus.vvn.nl/v/start voor een korte of uitgebreide test. Het is niet verplicht om voor deze online test aan te melden bij VVN. Binnenkort (in april) nemen wij via uw clubleiding contact op voor meer informatie en directe inschrijving. Wij denken aan 6 tot 7 teams van 10 personen, maar een team mag ook een combinatie van meerdere clubs zijn. Uiteraard stellen wij die teams in overleg samen. Wilt u niet wachten dan kunt u ook een mailbericht sturen naar evenementen@hevorosmalen.nl  voor meer informatie. Pieter Vissers – namens de evenementencommissie

Foto’s Paasviering 2016

Van de paasviering is een fotoverslag beschikbaar. Klik de letters ‘fotoverslag’ (zie boven deze nieuwsberichten) of klik HIER

Seniorencontactmiddag met Dansshow

Op  3 april 2016 is er een bijzondere inloopmiddag in  De Ontmoeting aan de  Tulpstraat 2-4 te Rosmalen. De Ontmoeting is open van 14.00 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze middag zullen de linedancegroepen  en de volksdans-/werelddansgroep zich presenteren.  Zij zullen diverse dansen laten zien in samenstelling met elkaar en elke groep geeft zijn eigen dans-show. Het leuke hiervan is dat u gewoon mee mag doen. U hoeft niet stil op uw stoel te blijven zitten. Als afsluiting van deze middag zullen alle vier de groepen volksdans/werelddans en line-dance gezamenlijk met een dans eindigen. Het belooft een geweldig leuke middag te worden. U hoeft geen lid van HEVO te zijn om hiervan deel uit te kunnen maken. De toegang is gratis; de consumpties zijn voor eigen rekening. Zo’n middag mag u niet missen. Info: Jenny van Rooij, tel. : 073-5213732.

Nieuwe cursus Filosofie start op 1 april

In deze cursus 'Filosofie in de twintigste eeuw' staat het denken in de afgelopen honderd jaar centraal. De filosofen zijn de laatste honderd jaar niet meer bezig met een mens- en wereldbeeld wat alomvattend is, maar gaan met een specifiek aspect van het menselijk bestaan aan de gang, zoals bijvoorbeeld de taal of de waarneming. Uiteraard heeft dat dan weer consequenties voor het in de wereld staan in het algemeen. Aan de hand van zes filosofen maken de deelnemers kennis met het denken in de twintigste eeuw, de problemen die de filosofen willen oplossen en verschillende perspectieven op het menselijk bestaan. Wittgenstein I en II (1889-1951) - Taalfilosofie Maurice Merleau-Ponty (1908–1961)- Fenomenologie Cornelis Verhoeven (1928-2001) - Filosofie als activiteit Jürgen Habermas (geb. 1929) - Frankfurter Schule en Kritische filosofie Martha Nussbaum (geb. 1947) - In de wereld staan Peter Sloterdijk (geb. 1947) - Cultuurfilosofie De cursus wordt gegeven op vrijdagochtend in De Ontmoeting (Tulpstraat 2 - 4 in Rosmalen) op 1 en 29 april, 20 mei, 17 juni en op 1 en 15 juli. Iedere keer van 10:00 tot 12.30 uur met een korte pauze. De cursus wordt gegeven door Jacomijn Hendrickx (tel: 06 51579745) en kost voor Hevo-leden € 45,= (niet-leden betalen € 60,=). De cursus gaat door bij tenminste twaalf deelnemers. Aanmelden: info@filos.nu o.v.v. van naam, telefoonnummer, adres en hevo-lidmaatschap ja/nee o.v.v. 'filosofie twintigste eeuw’.

HEVO Paasviering 2016: Thema “De ongelovige Thomas”.

Op weg naar Pasen wordt dit jaar de oecumenische woord- en gebedsdienst gehouden op vrijdag 18 maart om 14.30 uur in het restaurant van De Annenborch. De zaal is open vanaf 14.00 uur. In het thema, voorbereid door de commissie zingeving staat deze keer de apostel Thomas centraal. Net als wij had die moeite om te geloven, wat hij niet met eigen ogen gezien had. Toch zegt Jezus: ” Gelukkig zijn zij, die niet zien maar toch geloven!” Hoe denken wij daarover? De viering wordt weer met koor- en samenzang opgeluisterd door het bekende HEVO-koor o.l.v. Jan Pos. Afgelopen jaar is onze voorganger pastor Wout Pulles ons ontvallen; wij zullen hem zeker gedenken. Gelukkig is diaken Jan Renders bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. Na de dienst om ongeveer 15.30 uur kunnen we onder het genot van koffie/thee met paasbrood nog napraten. Omdat in  het restaurant maar 100 plaatsen beschikbaar zijn vragen wij u om vooraf een kaartje te kopen; dit geldt ook voor bewoners van De Annenborch !  Vanaf woensdag 2 maart zijn de kaartjes voor € 2,--  te verkrijgen bij de receptie in De Annenborch óf aan de bar in De Ontmoeting. Tijdens de viering is er géén collecte, maar de opbrengst van de kaartjes wordt door HEVO overgemaakt aan Hospice De Duinsche Hoeve te Rosmalen. Wij wensen u een inspirerende viering en een Zalig Pasen ! Commissie Zingeving, Loek Mostertman / Evenementencommissie, Pieter Vissers

Oproep lid algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is in verband met het aftreden van Harrie Wijn per 26 april 2016 op zoek naar een nieuw bestuurslid. Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden (3 dames en 5 heren) en vergadert 11 maal per jaar. Het algemeen bestuur stelt de begroting en jaarrekening, het jaarverslag, het meerjarige beleidsplan en jaarlijkse werkplan op. Onder het bestuur functioneren een aantal commissies. Elk bestuurslid is binnen het bestuur aanspreekbaar op het functioneren van een of meer commissies. Lid algemeen bestuur Naast de medeverantwoordelijkheid voor het bestuurlijk functioneren van de vereniging in haar geheel, heeft dit bestuurslid specifiek tot taak de eerst aanspreekbare te zijn binnen bestuur voor de activiteiten- en evenementencommissie. De activiteitencommissie heeft de coördinatie over de clubs binnen HEVO. De evenementencommissie organiseert voor leden en niet-leden verschillende evenementen. Het bestuurslid neemt deel aan de vergaderingen van deze commissies en treedt op als voorzitter als deze rol niet wordt vervuld door een ander commissielid.   Wat vragen wij
  • enige leidinggevende ervaring
  • communicatieve vaardigheden
  • verbindend vermogen
  • betrokkenheid bij HEVO
  Uiteraard dienen kandidaten zich te kunnen vinden in de doelstellingen van HEVO en te passen bij de manier van werken van de vereniging, gebaseerd op vrijwilligerswerk. De bereidheid om zich in te zetten voor de seniorenvereniging en te beschikken over enige vrije tijd daarvoor zijn onontbeerlijk. Het werk als lid van het algemeen bestuur vraagt ca 8 uur per maand. Het commissiewerk zal ook zo’n 8 uur per maand vragen. Als u interesse hebt kunt u dit melden bij Jan Jansen, voorzitter van de vereniging: tel. 073-5214991 of per mail : j.th.jansen@home.nl. Alle personen die aangeven interesse te hebben worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Reageren voor 25 maart 2016.

Seniorencontactmiddag van 6 naar 13 maart verplaatst

De inloopmiddag van zondag  6 maart wordt verplaatst naar zondag 13 maart. De Ontmoeting is open van  14.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom, ook als u geen lid van HEVO bent. Het zal een heel leuke middag worden; we gaan een soort van bingo spelen, maar dan met muziek.  Deze middag is in handen van  Hans Bender, en het belooft echt een gezellige dolle boel te worden. Tot ziens op zondag 13 maart, in de Tulpstraat 2-4 in Rosmalen. Wilt u meer weten over deze middag, dan kunt u bellen naar  Jenny van Rooij, tel. 073-5213732

Komt er een badmintonclub bij HEVO?

Hierbij wil ik inventariseren wie van onze Hevo-leden belangstelling heeft voor het spelen van badminton. Er zijn wat badmintonclubs in Rosmalen, maar die spelen meestal 's avonds of in het weekend. Diverse badmintonclubs zijn ook zeer gericht op jeugd en competitie. Wie heeft er zin om overdag te badmintonnen, niet alleen voor het spel maar ook voor de gezelligheid? Meld je aan!! E-mail: fam.intveld@home.nl Bij voldoende belangstelling gaan we verder. Bea Intveld, activiteitencommissie

FOTO’S CARNAVAL

Onder de letters ‘fotoverslag’ (zie boven deze nieuwsberichten) bevindt zich het fotoverslag. Of klik HIER