Optreden van Jan van Bommel

Zondagmiddag 8 april komt "De Brabantse Troubadour", Jan van Bommel  voor ons optreden.

Met Brabantse liedjes van oa. Ad de Laat en Gerard van Maasakkers zal het zeker een gezellige middag worden.

Iedereen is van harte welkom en mag meezingen!

Plaats en tijd:  De Ontmoeting,vanaf 14.00u.

Meditatie lessen en Qigong

Bij HEVO starten binnenkort meditatie lessen. Tijdens de meditatie les zal in het begin gelet worden op o.a. zithouding en ademhaling. Daarna wordt per les bekeken welke vorm (geleide-, stilte- of bewegingsmeditatie) gewenst is.

De basishouding wordt aangeleerd op een stoel, echter, meditatiebankjes, -matjes en- kussens mogen worden meegenomen. Liggende meditatie kan een onderdeel vormen.

Let op, het lichaam koelt af tijdens het stilzitten. Een dekentje en schouderdoek is fijn om je lichaam warm te houden.

Door stil van binnen te worden kunnen allerlei vastzittende patronen liefdevol transformeren en worden losgelaten. Het doel van mediteren is de stilte tussen twee gedachtes langer te maken zodat je meer rust kan ervaren. Artsen bevestigen steeds vaker dat dagelijks mediteren een gezonde basis vormt voor lichaam en geest.

De starttijden zijn nu nog niet bekend, maar zij zullen in de vroege ochtend zijn.

Aanmelden: sms of telefonisch: 06 55 52 06 53 of via e-mail: marc29@ziggo.nl

Qigong-lessen

Op dit moment kunt u qigong-lessen volgen bij HEVO. Qigong is een van de mildste bewegingsvormen die sterk gerelateerd is aan meditatie. Qigong wordt beoefend met minimale fysieke inspanning, waarbij door herhaling van de bewegingen een flow ontstaat die bijdraagt aan de totale ontspanning. Qigong is mentaal en fysiek gericht op bewustwording van het gehele lichaam en wekt energie op. Je lichaam wordt warm en soepel als deze energie weer gaat stromen.

De lessen beginnen met een korte meditatie en sluiten ook weer af met een korte meditatie. De lessen zijn op dinsdag van 9.25-10.25 uur.

Aanmelden: sms of telefonisch: 06 55 52 06 53 of via e-mail: marc29@ziggo.nl

 

Reis naar Berlijn.

DE REISSOM VAN DE VOORJAARSREIS NAAR BERLIJN BEDRAAGT EURO 459,-- EN NIET EURO 489,--.

 

Oproep lid algemeen bestuur

Oproep lid algemeen bestuur

Op 1 mei ontstaat een vacature in het algemeen bestuur van HEVO. We zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. Gelet op de samenstelling van het bestuur en de beoogde afspiegeling van de opbouw van onze vereniging in het bestuur, gaat onze voorkeur nadrukkelijk uit naar een vrouw.

Het algemeen bestuur bestaat op dit moment uit 8 leden (3 dames en 5 heren) en vergadert elf maal per jaar. Het algemeen bestuur stelt de begroting en jaarrekening, het jaarverslag, het meerjarige beleidsplan en jaarlijkse werkplan op. Onder het bestuur functioneren een aantal commissies. Elk bestuurslid is binnen het bestuur aanspreekbaar op het functioneren van een of meer commissies.

Wij zoeken een bestuurslid dat binnen het bestuur verantwoordelijk is voor het pr- en communicatiebeleid. Het gaat daarbij zowel om de interne communicatie met onze leden als ook om de profilering naar buiten. De uitvoering van het beleid krijgt vorm in samenwerking met de diverse redacties. Daarnaast draagt een bestuurslid medeverantwoordelijkheid voor het bestuurlijk functioneren van de vereniging in haar geheel.

Wat vragen wij:

enige bestuurlijke ervaring

communicatieve vaardigheden

verbindend vermogen

betrokkenheid bij HEVO

affiniteit met het beleidsterrein pr en communicatie

digitaal vaardig en toegerust

Uiteraard dienen kandidaten zich te kunnen vinden in de doelstellingen van HEVO en te passen bij de manier van werken van de vereniging, gebaseerd op vrijwilligerswerk. De bereidheid om zich in te zetten voor de seniorenvereniging en te beschikken over enige vrije tijd daarvoor zijn onontbeerlijk. Het werk als lid van het algemeen bestuur vraagt ca. 4 uur per week.

Als u meer wilt weten over de functie kunt u contact opnemen met Carel van den Heuvel, voorzitter van de vereniging: tel. 073-5211919. Uw belangstelling, graag met enige informatie over uw achtergrond (een cv-tje), kunt u kenbaar maken per mail : info@hevorosmalen.nl. Alle personen die aangeven interesse te hebben worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Reageren voor 15 maart.

Nieuw Fietstochtenprogramma

HEVO-fietsgroep De Vrolijke Trappers heeft het programma voor 2018 klaar.  Zie het overzicht hieronder. De data staan ook op de website-agenda.

We starten altijd om 09.30 uur bij De Ontmoeting. Deelname is gratis en ook niet-leden zijn welkom. We fietsen met een gemiddelde snelheid van 15 km per uur onder leiding van ‘n ervaren route-man. U fietst mee op eigen risico en consumpties op pauze-plaatsen zijn voor eigen rekening.

U weet het: BEWEGEN IS GOED VOOR U, vooral fietsen! Noteer meteen alle data en zorg er voor, dat zowel u als uw fiets bij elke start in goede conditie zijn. We hanteren bij onze tochten het principe : SAMEN UIT, SAMEN THUIS!

Overzicht:

DAG   DATUM       AFSTAND    ROUTEMAN           TELEFOON

woensdag  04 april     30 km      Henk Baarens                    5230163
woensdag  18 april     45 km       Paul Rambags                   5212065
woensdag  02 mei      30 km       Cees Franssen                   5217034
woensdag  16 mei      45 km      Henk Baarens                    5230163
woensdag  30 mei      30 km       Paul Rambags                   5212065
woensdag  13 juni      45 km       Nico van Rijswijk             5214696
woensdag  27 juni      30 km      Cees Franssen                   5217034
woensdag  04 juli       45 km       Leo Houdijk                      5214444
woensdag  11 juli       60 km      Leo Houdijk                      5214444
woensdag  18 juli       30 km      Nico van Rijswijk             5214696
woensdag  25 juli       45 km      Henk Baarens                    5230163
woensdag  01 aug      60 km      Leo Houdijk                      5214444
woensdag  08 aug      30 km       Paul Rambags                   5212065
woensdag  15 aug      45 km       Nico van Rijswijk             5214696
woensdag  22 aug      60 km       Leo Houdijk                      5214444
woensdag  29 aug      30 km       Henk Baarens                    5230163
woensdag  12 sept      45 km      Nico van Rijswijk             5214696
woensdag  26 sept      30 km       Paul Rambags                   5212065

Lezing over Vitaal Ouder worden.

Tweede KennisMakers bijeenkomst: Vitaal ouder worden

Gelukkige, vitale, oudere mensen zijn uitgerust en beschikken over voldoende energie om te doen wat ze leuk vinden. Maar hoe doe je dat en hoe zorg je ervoor dat je energiek en veerkrachtig blijft?

Veronique Kilian vertelt er op donderdag 22 februari 2018 in De Ontmoeting alles over. Zij gaat met name in op de Chinese vitaliteitskunde, die staat voor: kort en krachtig bijtanken, het aanboren van je geluksgevoel en dat voor je laten werken, moeiteloos sterk zijn zonder spierkracht en vitaal ouder worden. Door een uniek systeem van Chinese meditaties en oefeningen schep je balans in je lichaamssystemen en verhoog je de stimulerende en versterkende werking van je vitale systemen. Ontdek hoe je vitaal ouder wordt en vitaal blijft tijdens deze middag.

Donderdag 22 februari in De Ontmoeting, van 14.00 – 16.00 uur. Toegang is gratis.

Kom kennismaken met Ons Platform

Internet biedt ongekende mogelijkheden, maar nog niet iedereen is ermee bekend. U kunt het gebruik van internet op uw iPad of tablet leren bij het ComputerLeerCentrum Rosmalen. U kunt ook gebruik maken van Ons Platform van KBO-Brabant en Cubigo. Dat is speciaal ontwikkeld voor ouderen zonder ervaring op internet en met drempelvrees.

KBO-Kring gemeente ‘s-Hertogenbosch organiseert, in samenwerking met KBO-Brabant, een bijeenkomst waarin Cubigo (Ons Platform) centraal staat. Deze bijeenkomst bestaat uit presentaties, demonstraties, mogelijkheid tot het stellen van vragen en zelf ervaren hoe Cubigo werkt.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 januari van 10.00 tot 12.30 uur en wordt gehouden in het kantoor van KBO-Brabant, A. Luthulilaan 10, in ’s-Hertogenbosch. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, lid of geen KBO-lid.

Hebt u altijd al eens willen zien wat het Ons-Platform voor u zou kunnen betekenen, kom dan naar deze gratis voorlichting. De zaal is open vanaf 9.30 uur.

Heeft u belangstelling? Aanmelden kan via www.kbo-brabant.nl. In de rechter kolom (iets naar beneden) vindt u een blok ‘aanmelden’. Klik op ‘aanmelden inloopbijeenkomst Ons Platform’ en vul het formulier in.

U kunt ook bellen met KBO-Brabant: 073 - 6444066.

 

Wandelen op dinsdag

Elke dinsdag. Ook als De Ontmoeting gesloten is.
5 km. wandeling. Start: 09.45 uur.
Info: Ans van Liempt, 06-41200173.
6 km. wandeling. Start: 09.30 uur.
Info: Annie van den Berg, 073-5220602.

Carnaval 2018 vier je bij HEVO

Wij nodigen u graag uit om op vrijdagmiddag 9 februari 2018 om 14.00 uur naar De Ontmoeting te komen voor een gezellig en feestelijk carnavalsfeest.

 

Onze Rosmalense tonprater Hans Eijkemans maakt zijn opwachting als “Hannus de violist bij André Rieux”.

 

 

 

 


Voor de muzikale invulling staan maar liefst twee carnavalsbands garant: de Rosmalense CC De Likkebaerden en de Herrie-menie, een 14-mans dixieland/dweilband met een fantastisch repertoire aan carnavals- en feestnummers.

 

 

Het HEVO-smartlappenkoor De Zangtoffel zal tussendoor de nodige meezingers vertolken. En vanzelfsprekend ontbreekt de Zandhazendurpse prins Josephus den Urste met adjudant en gevolg niet.

En u komt vast en zeker carnavalesk gekleed !

Omdat het aantal plaatsen in De Ontmoeting beperkt is vragen wij u wel vooraf een toegangsbewijs (incl. 1 consumptie) te kopen voor € 2,--. De kaartjes zijn verkrijgbaar tijdens openingstijden aan de bar in De Ontmoeting vanaf maandag 15 januari 2018. Maar let op: vol is vol !

De HEVO gastdames/-heren zullen ervoor zorgen dat het u aan niets ontbreekt o.a. met gratis hapjes..

Het in de afgelopen jaren gebruikelijke senioren carnaval jn De Kentering op carnavalsmaandag - in samenwerking met Trug nor Vruuger - komt te vervallen.

 

Repair Café gaat van start

We gaan op woensdag 7 februari 2018 starten met het HEVO Repair Café. Na enige maanden voorbereiden zijn we (Wim Hendriks, Ben Krijbolder en Jos van Raak) klaar met alle voorbereidingen. Ruim 20 vrijwilligers hebben zich eind november aangemeld om deskundige ondersteuning te bieden of om op te treden als gastenontvanger. Op 13 december jl.  hebben we een constructieve bijeenkomst met de vrijwilligers gehad om hen de gang van zaken uit te leggen, hun deskundigheden te inventariseren en afspraken te maken voor de startfase.

 

Het Repair Café wordt iedere 1e en 3e woensdag van de maand* gehouden van 09.30-12.30 uur. Omdat er in De Ontmoeting geen plaats meer is wordt het Repair Café georganiseerd in het SJV-gebouw (in Kindcentrum ‘t Ven) gelegen aan de Mimosastraat.

 

*     IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS IS ER  GEEN  REPAIR CAFÉ.

 

Wat is nu precies de bedoeling?

Met het Repair Café beogen we meerdere doelen te bereiken. In de eerste plaats een bijdrage te leveren aan de duurzame samenleving door, weliswaar kapotte, spullen te blijven gebruiken door ze te repareren in plaats van weg te gooien. In de tweede plaats werken we aan een belangrijke doelstelling van HEVO, namelijk het elkaar laten ontmoeten van mensen (niet alleen senioren). Het Repair Café is daarom nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor HEVO-leden. Iedere inwoner van Rosmalen is van harte welkom. Tot slot willen we na de startperiode i.s.m. SJV workshops voor de kinderen van SJV gaan organiseren.

 

Omdat het voor iedereen een nieuwe activiteit is en we ervaring moeten opdoen starten we met het repareren van kleine (huishoudelijke) apparatuur. Daarnaast is het mogelijk rollators te laten repareren. In de toekomst gaan we dat met andere activiteiten uitbreiden.

 

Daarbij, en dat is belangrijk om te weten, is het in principe de bedoeling dat uzelf aan het repareren slaat, maar ………met ondersteuning en hulp van ervaren vrijwilligers en onder het genot van een kopje koffie of thee. Zeker in de startfase zullen wij met die opzet soepel omgaan. Het repareren is gratis, maar noodzakelijke onderdelen zijn voor rekening van de bezoeker.

 

Dus ………… hebt u een huishoudelijk apparaat, maar ook bijv. een radio, cd-speler, wekker, of iets dergelijks, gooi het niet weg. Kom naar het Repair Café en wij kijken samen met u of het apparaat te herstellen is. Het is leerzaam voor u, u wordt geholpen door onze vrijwilligers en u ontmoet elkaar en anderen in het SJV-gebouw op iedere 1e en 3e woensdagochtend van de maand.

U komt toch ook ?

Nieuwe reizen Berlijn en Rusland

Voorjaarsreis naar Berlijn van 21 t/m 25 mei 2018

 

Berlijn, een fantastische stad met veel bezienswaardigheden. Een stad die bij veel HEVO-leden bovenaan het verlanglijstje staat.

Voor de bijzonderheden over deze reis, zoals de reissom, inschrijving, programma et cetera kunt u hier  hier verder lezen.

 

Rondreis naar Rusland ? Eem voorbereidende lezing.

De reiscommissie van HEVO heeft het voornemen om in samenwerking met de Rusland & Oost - Europa academie een 8 - daagse reis te laten organiseren naar Rusland. Ter voorbereiding daartoe wordt door Marie - Therese ter Haar op woensdag 24 januari 2018 van 15.00 tot 17.00 uur in de Ontmoeting een lezing gehouden over het heden en verleden van Rusland en de relatie met het Westen.

Dan ook zal Marie - Therese toelichting geven op een >eventuele rondreis< naar Rusland in het najaar van 2018. Wellicht wordt aangesloten bij een reis van de Ruslandacademie van 17 t/m 24 augustus 2018, ofwel bij voldoende belangstelling van HEVO leden en niet – leden, wordt een eigen HEVO – reis georganiseerd. De reiscommissie zal de belangstelling hiervoor nagaan.

 

Workshop Helend Tekenen.

In januari 2018 wil ik starten met een cursus Helend Tekenen. Bij Helend Tekenen wordt heel de mens aangesproken: lichaam, gevoel en verstand. Voor deze cursus is geen tekenervaring nodig. Het gaat vooral om het ontdekken van jezelf, tekenplezier, prikkelen van fantasie en ontwikkelen van kleur- en tekenvaardigheid.                                        

Ter kennismaking is op 24 januari om 14.00 een workshop in de bestuurskamer van "De Ontmoeting". De kosten bedragen € 5,00.     

Informatie en aanmelding bij Maria van Roosmalen, tel.: 073-522 6875.  E-mailadres: roosmalen@telfort.nl

Activiteitencommissie        Jacqueline van den Wildenberg

Foto’s vrijwilligersfeestavond 2017

Onder de knop 'fotoverslag' (meteen hierboven) treft u een kort fotoverslag aan van het vrijwilligersfeest.

Vrolijk toneelstuk door toneelclub Rosmalen uit de Coulissen

Het toneelstuk “Dat zullen we nog wel zien” wordt gespeeld op vrijdag 24 november, zaterdag 25 november om 20.00 uur en op zondag 26 november om 14.30 uur in De Ontmoeting.

 

Kaarten zijn vanaf woensdag 1 november te koop bij cadeauwinkel Jaas, Dorpsstraat 43 naast bakker Van Zuylen. Een kaartje kost €7,50 maar dat is wel inclusief een consumptie.

Twee prominente HEVO-leden overleden

In de nacht van zaterdag op zondag is Lout Buis, erelid van onze vereniging, overleden. Lout was onze voorzitter van 1995 -als opvolger van Jos de Letter- tot 2007. Hij heeft in zijn bestuursperiode gezorgd voor een bij de groei van onze vereniging passende organisatie. Onder zijn leiding groeide de vereniging van 800 naar 1650 leden. Ook was hij de initiator achter het besluit in 2000 om de sociëteit aan de Azaleastraat en ondergrond voor Є 1 te verkopen aan Kleine Meierij. Daardoor kon na vele jaren van planvorming en overleg in 2012 daar De Ontmoeting worden gerealiseerd. In 2007 droeg hij de voorzittershamer over aan Jan Jansen. Bij zijn afscheid als voorzitter werd Lout vanwege zijn grote verdiensten voor HEVO erelid. Lout beef daarna actief binnen HEVO. Hij was voorzitter van de HEVO-club Sportief Rosmalen 55+ waar hij zelf ook elke week mee sportte. Op dinsdagmiddagen was hij in De Ontmoeting present bij de schakers. Lout was jaren lang, onder andere als voorzitter van het kringbestuur, bestuurlijk actief binnen de Unie-KBO. Na de afsplitsing was hij binnen HEVO een warm pleitbezorger van KBO-Brabant. Vanwege zijn verdiensten voor de KBO kreeg hij in 2011 de gouden speld met briljant. De uitvaart van Lout Buis is aanstaande zaterdag om 14.00 uur in de abdij van Heeswijk.

 

Op 14 oktober overleed een ander prominent lid van onze vereniging, Jan Hoofs. Ook hij was jarenlang bestuurslid van onze vereniging. Hij heeft een grote rol gespeeld bij de realisering in 1993 van de eerste eigen sociëteit aan de Azaleastraat. Met zijn echtgenote heeft hij daar de eerste jaren de rol van beheerder vervuld. Jan was in die jaren -letterlijk en figuurlijk- “de evenementencommissie”. In zijn eentje organiseerde hij menig feest, zoals het 50- en 55-jarig jubileum van HEVO en de “dag van de ouderen”. Hij slaagde er ook in om HEVO op verschillende manieren goed voor het voetlicht te brengen. Hij bedacht vele acties om leden te werven. Gezien de groei van het ledental met succes. En als we weer een mijlpaal hadden bereikt met het 1000ste of 1500ste lid zorgde Jan er voor dat dat publiekelijk aandacht kreeg. In 2007 stopte hij met zijn bestuurlijk werk voor HEVO. De laatste jaren kennen we Jan van de organisatie van de rijbewijskeuringen, samen met dokter Damen. Afgelopen vrijdag kreeg hij nog bloemen van HEVO omdat hij tien jaar geleden was gestart met deze keuringen. Jan stond ook aan de wieg van de BROEM-cursus, nu de opfriscursus rijvaardigheid. In 2009 kreeg Jan de zilveren KBO-speld uitgereikt voor zijn vele werk voor onze vereniging. In 2014 besloot het bestuur om geen ereleden meer te benoemen maar leden met een bijzonder grote verdienste voor onze vereniging te honoreren met de titel Lid van Verdienste. Jan viel de eer te beurt om nog in hetzelfde jaar -als eerste in de rij- benoemd te worden tot Lid van Verdienste. Van Jan wordt afscheid genomen op vrijdag 20 oktober om 10.00 uur in het crematorium aan de Oude Baan.

 

Wij wensen de familie van Lout en Jan veel sterkte toe bij het verlies van deze markante persoonlijkheden.

Peter de Leeuw, secretaris