Zomerschool 55+ wint ING prijs

1ste prijs ZomerschoolDe Zomerschool 55+ was een van de vijf genomineerden van de ING actie “Help Nederland vooruit”. Een actie om vrijwilligers van de regio ’s-Hertogenbosch een steuntje in de rug te geven. Zaterdag 18 februari j.l. vond de prijsuitreiking plaats op het kantoor van de ING bank in de Kerkstraat. Omdat de Zomerschool de meeste stemmen heeft gekregen mochten wij    € 5000,- in ontvangst nemen. Zo kan de Zomerschool er ook de komende jaren voor zorgen dat 55 plussers van ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen, Nuland en Vinkel in de zomerperiode veel gevarieerde workshops kunnen volgen en dat de kosten voor alle deelnemers zo laag mogelijk worden gehouden. De komende Zomerschool vindt plaats tussen maandag 17 juli en vrijdag 4 augustus. Wij zijn blij en verrast dat wij zoveel stemmen hebben gekregen en we willen graag iedereen bedanken die op ons gestemd heeft. Kernteam Zomerschool 55+ Jacqueline van den Wildenberg

 “DE VROLIJKE TRAPPERS” – FIETSTOCHTEN 2017

HEVO-fietsgroep "De Vrolijke Trappers" organiseert ook in 2017 weer 18 mooie en gezellige fietstochten. We starten altijd bij HEVO-gebouw De Ontmoeting in de Tulpstraat ,  om 09.30 uur. Deelname is gratis en ook niet-leden zijn welkom.  U fietst mee op eigen risico en consumpties op de pauzeplaatsen zijn voor uw eigen rekening. De gemiddelde snelheid waarmee gereden wordt is 15 km per uur.  Zorg er tijdig voor dat zowel uzelf als uw fiets in goede conditie zijn en noteer alle onderstaande data in uw agenda of op uw kalender !! Doe mee : BEWEGEN IS GOED VOOR U en we hanteren het principe SAMEN UIT, SAMEN THUIS ! Ook goed om nu al te weten : de FietsToerClub Rosmalen organiseert op zondag 25 juni voor de 25ste keer haar bekende Bockenreijderstocht . Naast tochten van 75 en 110 km zal er voor u als HEVO-lid -en aanhang-  ook een extra tocht van plm 45 km worden uitgezet...... Noteer dus ook zondag 25 juni alvast voor nog een leuke fietservaring !! DAG DATUM AFSTAND ROUTEMAN TELEFOON woensdag 05 april 30 km Henk Baarens 5230163 woensdag 19 april 45 km Jack Delhez 5214998 woensdag 03 mei 30 km Leo Houdijk 5214444 woensdag 17 mei 45 km Paul Rambags 5212065 woensdag 31 mei 30 km Nico van Rijswijk 5214696 woensdag 14 juni 45 km Paul Rambags 5212065 woensdag 28 juni 30 km Nico van Rijswijk 5214696 woensdag 05 juli 45 km Jack Delhez 5214998 woensdag 12 juli 60 km Leo Houdijk 5214444 woensdag 19 juli 30 km Henk Baarens 5230163 woensdag 26 juli 45 km Nico van Rijswijk 5214696 woensdag 02 augustus 60 km Leo Houdijk 5214444 woensdag 09 augustus 30 km Henk Baarens 5230163 woensdag 16 augustus 45 km Paul Rambag 5212065 woensdag 23 augustus 60 km Nico van Rijswijk 5214696 woensdag 30 augustus 30 km Jack Delhez 5214998 woensdag 13 september 45 km Paul Rambags 5212065 woensdag 27 september 30 km Henk Baarens 5230163 Leo Houdijk

Foto’s Nieuwjaarsreceptie 2017

vindt u door naar Fotoverslag (hierboven) te gaan of door hier te klikken.

Jouw stem telt: Zomerschool 55+ genomineerd

Jouw stem telt: Zomerschool 55+ genomineerd De zomerschool voor 55+ in ’s-Hertogenbosch is genomineerd voor de ING-campagne Help Nederland vooruit. Dat betekent dat we een geldbedrag tussen de 1000 en 5000 euro kunnen winnen om ook de komende zomerschool weer goed in de verf te zetten. Daarvan profiteren veel senioren én ook jij kunt deelnemen! We kunnen winnen door veel stemmen te verzamelen. Jouw stem is dus belangrijk: alle mensen in Nederland kunnen met hun e-mailadres stemmen in de periode van 9 tot en met 30 januari 2017. Wil jij ons steunen? Stem via onderstaande link www.helpnederlandvooruit.nl/doel/2121828 of ga tussen 9 en 30 januari naar de website www.sasdenbosch.nl en klik op de link om naar de stempagina te gaan. Vergeet niet je stem te bevestigen via de e-mail die je krijgt. Alvast hartelijk dank voor je stem en natuurlijk tot ziens tijdens de nieuwe zomerschool van 17 juli tot en met 4 augustus 2017. zomerschool

Wie gaat voor de tentoonstellingen in De Ontmoeting zorgen?

De Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie organiseert activiteiten op het gebied van ontspanning en educatie. De Commissie programmeert een keer per maand een film (bij PERRON-3), ze organiseert leeskringen, lezingen, excursies. Ook is de commissie verantwoordelijk voor de tentoonstellingen in De Ontmoeting. De leden van de commissie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanbod, helpen mee bij het bedenken van het programma en de organisatie. Daarnaast heeft ieder nog een eigen specifieke taak. Geertje van Gerven heeft ongeveer 12 jaar de exposities in De Ontmoeting verzorgd. Ze wil graag deze taak aan iemand anders overdragen. De commissie is daarom op zoek naar een nieuw commissielid. Het gaat om exposities van schilderijen, foto’s, Mandalatekeningen. Elke drie maanden is er een andere tentoonstelling. Met de exposerende kunstenaar(s) wordt bekeken welke werken gehangen gaan worden en wordt geholpen bij de inrichting van de expositie. De tentoonstelling wordt aangekondigd in HEVO-Actueel en de lokale bladen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ellie de Vaan: 073-5224663, p.de.vaan@kpnplanet.nl Ellie de Vaan, lid van het bestuur en voorzitter van de commissie

Foto’s HEVO vrijwilligers feestavond 2016

Om de foto’s te bekijken klik op fotoverslag of—- HIER

Verschijningsdata en deadlines voor indienen kopij HEVO-Actueel 2017.

In 2017 verschijnt de HEVO-Actueel weer 11 keer. Alleen in juli is er geen H-A. De dagen waarop de HEVO-Actueel klaar is voor de bezorging lopen gelijk aan die van Ons van KBO-Brabant. U ziet hieronder welke deadline voor aanlevering van artikelen wordt gehanteerd. Bijzondere aandacht voor de deadline voor het januarinummer. In verband met de feestdagen is die al op 12 december! deadline                                     verschijnt ma 12 dec 2016                         di 3 jan woe 18 jan                                 di 6 feb woe 15 feb                                 di 6 mrt woe 15 mrt                                 di 3 apr woe 12 apr                                 di 1 mei woe 24 mei                                di 12 juni woe 19 juli                                  di 7 aug woe 16 aug                                di 4 sep woe 13 sep                                di 2 okt woe 18 okt                                 di 6 nov woe 15 nov                                di 4 dec P. de Leeuw, secretaris

Een spannende vacature: iets voor u?

We hebben een spannende functie voor u! De secretariaatscommissie ondersteunt de bestuurssecretaris bij zijn taken. Als u het leuk vindt om in het hart van onze organisatie als vrijwilliger actief te zijn dan hebben we binnen onze commissie een leuke functie voor u. De commissie zoekt een of twee nieuwe leden die de secretaris helpen bij het dagelijks beheer van het email-adres en het bijhouden van gegevens, zoals bestuurs- en commissie-samenstelling, overzicht huldeblijken, brieven aan nieuwe vrijwilligers. Het zou fijn zijn als deze nieuwe leden ook een paar keer per jaar de verslaglegging van de bestuursvergadering zouden willen doen. Er is twee keer per maand een bestuursvergadering (DB en AB). De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging (aangeklede besluitenlijst). Een aantal keren per jaar kan hij daarvoor een (dankbaar) beroep doen op leden van de secretariaatscommissie. We zouden het fijn vinden wanneer we de commissie voor dit werk zouden kunnen versterken. Per vergadering bent u ca 4 uur kwijt (bijwonen vergadering, uitwerken verslag). We zijn nadrukkelijk op zoek naar twee of meer kandidaten om het werk te spreiden. Binnen de commissie wordt dan afgesproken wie wat doet. Hebt u interesse maar ook nog vragen? Bel me gerust op: 0637602637. Of mail aan deleeuwpeter2@gmail.com Peter de Leeuw, secretaris bestuur/voorzitter secretariaatscommissie

SJV zoekt vrijwilligers bij de

voorbereiding van de oliebollenverkoop van SJV in december. Onze vraag is of u hulp kunt bieden bij:  
  1. Het vullen van boterhamzakjes met poedersuiker. We gaan van start om 19.00, op
woensdag 14 december.  
  1. Het controleren van de appelschijven, het verwijderen van restjes schil en/of klokhuis. Het is  fijn wanneer u zelf een appelboor en een snijplankje meeneemt. We gaan van start om 19.00 uur, op woensdag 28 december.
  Beide avonden worden georganiseerd in ons tijdelijke gebouw aan de Burg. Nieuwenhuijzenstraat 4 in Rosmalen. We beginnen om 19.00. Later komen kan, eerder weg mag ook. De ervaring van de laatste jaren is dat bij voldoende hulp we tussen 20.30 en 21.00 uur klaar zijn. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Mocht u in de gelegenheid zijn ons te komen helpen op een van deze avonden of misschien wel op beiden, wilt u zich dan aanmelden op  secretariaat@sjvrosmalen.nl   Alvast bedankt voor uw moeite en tot ziens bij onze oliebollenkraam.   Marlous van der Veen Secretaris SJV Rosmalen 06-46737643

Foto’s toneelvoorstelling

Van deze succesvolle voorstelling kunt u foto's bekijken door te klikken op 'Fotoverslag' hierboven.

BRIDGECURSUS: opstart + onderzoek naar belangstellenden.

Bij voldoende belangstelling kan er bridgevanaf eind januari 2017 weer een HEVO bridgecursus worden opgestart. Dit kan een beginnerscursus worden (voorkeur) óf een vervolgcursus (met harten- en schoppenboekje (Westra) voor gevorderde bridgers, die het klaver- en ruitenboekje van Berry Westra goed beheersen en al geruime tijd en regelmatig bridgen). Er kan slechts één cursus worden opgestart en er moeten ook minimaal 20 en maximaal 32 cursisten zijn. Een cursus beslaat circa 30 dinsdagochtenden met les en spel van 9.30-12.30 uur in de “Ontmoeting” en duurt dan vanaf eind januari 2017 tot ongeveer Kerst 2017 (niet in vakantieperioden, op feestdagen en op dagen dat de Hevo gesloten is). De kosten zijn laag: ca € 60,- voor hele cursus (materiaal, prijsjes, gebak) etc. (= € 2 per les) + ca € 25 voor 2 lesboekjes (Westra) + geheugensteun. Kandidaten kunnen zich vóór 1 januari per email aanmelden bij ondergetekende docent met vermelding van: achternaam + voornaam, adres + postcode, woonplaats + tel. nummer + emailadres + vermelding beginner of gevorderde. De cursus met de meeste aanmeldingen zal worden opgestart. Alle kandidaten krijgen na 1 januari direct bericht over het wel of niet doorgaan van een cursus en alle daarbij behorende details. Ik wacht met belangstelling jullie aanmeldingen af met nu al de beste wensen voor een fijne Kerst en een gezond en bridgerijk 2017. Paul Rambags, rambags.paul@gmail.com HEVO-docent bridge, Tel. 0735212065 of mob. 0622801502

Film; Toen stond de trein stil..!

Op zondag 27 november om 14.30 uur wordt in samenwerking met verzorgingscentrum De Annenborch de film Toen stond de trein stil..! van Jan Hoofs met camerawerk van Marcel van Grinsven vertoond.

In deze documentaire het verhaal van de Spoorwegstaking, aangekondigd door het Nederlands kabinet in ballingsschap. In de nacht van 17 op 18 september 1944 vertrok uit ’s-Hertogenbosch een lange Rode Kruistrein volgepakt met Duitse gewonde soldaten op weg naar Duitsland. Vóór het station van Rosmalen stopte de trein. De machinist en de leerling-machinist de heer J. van Vught koppelde de locomotief af en vluchtte daarmee naar Nijmegen. Anderhalf jaar heeft de trein vóór het station van Rosmalen gestaan. Was de reden van de vlucht de spoorwegstaking of was het de angst? Wat gebeurde er verder met de trein? Wat waren de gevolgen voor Rosmalen? In 1994 is het de lokale TV van Rosmalen gelukt de heer van Vught op te sporen en voor de camera te krijgen. In deze film ook beelden van de tentoonstelling ‘Rosmalen 50 jaar bevrijd’ en van de dodenherdenking in Rosmalen dorp en van Hintham. Op het RTV Festival in Ede 1995 kreeg deze film de Educatieprijs.

In het voorprogramma twee korte films: ‘de vrijwilliger in de zorg van Rosmalen’ uit 2010 en ‘Zomaar een dag bij de HEVO’ uit 2009. De entree is € 2.00 inclusief 1 x koffie/thee. De verkoop is aan de zaal in de Annenborch.

Foto’s van het Muziekgala 2016

Om de foto's te bekijken klik op fotoverslag of---- HIER  

Kaartverkoop toneelvoorstelling gestart

Voor de toneelvoorstelling zijn vanaf 5 oktober toegangskaarten verkrijgbaar in De Ontmoeting.

Expositie KBO-Brabant in Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch

winnaars2
De eerste  prijs ging naar mevrouw Van Dongen-Baselier van KBO Etten-Leur met haar
werk Carnaval in Etten-Leur; de tweede prijs was voor de heer Konickx van de
KBO-Afdeling HEVO Rosmalen met In de hemelse foyer van het nieuwe theater; mevrouw
Huijbregts-van den Beemd, ook van KBO Etten-Leur, won met Wright Flyer de derde
prijs.
Het is vijfhonderd jaar geleden dat Jheronimus Bosch overleed, maar hij ‘leeft’, in
het bijzonder dit jaar. Tentoonstellingen in ’s-Hertogenbosch en Madrid geven een
inspirerend beeld van zijn werken. Voor KBO-Brabant aanleiding om samen met zijn
partners VisitBrabant, VVV ’s-Hertogenbosch, Het Noordbrabants Museum en de
Provincie Noord-Brabant een creatieve wedstrijd te organiseren. KBO-leden werden
uitgenodigd zich te laten inspireren door de meester. De opdracht: maak in de geest
van Jheronimus Bosch een kunstwerk waarin een stadsgezicht, gebouw of figuur uit
eigen dorp of stad centraal staat.
 
Vele amateurkunstenaars gingen na de aftrapbijeenkomst in mei dit jaar aan de slag
en vertaalden het werk van Bosch naar thema’s van deze tijd en hun eigen
woonomgeving. Vijfentwintig van de ingezonden kunstwerken zijn vanaf heden (22
september) een maand lang tentoongesteld in het Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch.
Gedeputeerde Henri Swinkels opende de expositie en maakte de drie winnaars van de
wedstrijd bekend. Volgens de jury, onder voorzitterschap van conservator oude kunst
van Het Noordbrabants Museum Paul Huys Janssen, legden deze inzendingen het beste
verband met eigen stad of dorp, waren ze origineel en getuigden ze van technisch
goede uitwerking. De jury bestond voorts uit Marc Eysink Smeets van de Stichting
Jheronimus Bosch 500 en Koeno Sluyterman van Loo van Fonds Sluyterman van Loo,
Stimuleringsfonds ouderenprojecten.
 
De Jheronimus Bosch-gerelateerde prijzen werden beschikbaar gesteld door de
VVV ’s-Hertogenbosch.
 
De expositie is vrij toegankelijk en tijdens kantooruren te bezoeken tot en met
vrijdag 21 oktober 2016 in de centrale hal van het Provinciehuis, Brabantlaan 1 te
‘s-Hertogenbosch. Een schriftelijke toelichting van de kunstenaars is aanwezig; deze
geeft een inkijk in de totstandkoming van de werken. Voorzitter Frans Slangen van
KBO-Brabant verwoordde het zo tijdens de opening: “Er zitten hier zulke
kwaliteitswerken tussen, dat de makers kunnen worden aangemerkt als
‘meestervervalsers’!”.

Gezien het succes van het project, is KBO-Brabant voornemens ook volgend jaar een
creatieve wedstrijd te organiseren voor zijn leden in het kader van het jaarthema
2017: Brabant - Bakermat van Dutch Design in Nederland.