Lezing over Vitaal Ouder worden.

Tweede KennisMakers bijeenkomst: Vitaal ouder worden

Gelukkige, vitale, oudere mensen zijn uitgerust en beschikken over voldoende energie om te doen wat ze leuk vinden. Maar hoe doe je dat en hoe zorg je ervoor dat je energiek en veerkrachtig blijft?

Veronique Kilian vertelt er op donderdag 22 februari 2018 in De Ontmoeting alles over. Zij gaat met name in op de Chinese vitaliteitskunde, die staat voor: kort en krachtig bijtanken, het aanboren van je geluksgevoel en dat voor je laten werken, moeiteloos sterk zijn zonder spierkracht en vitaal ouder worden. Door een uniek systeem van Chinese meditaties en oefeningen schep je balans in je lichaamssystemen en verhoog je de stimulerende en versterkende werking van je vitale systemen. Ontdek hoe je vitaal ouder wordt en vitaal blijft tijdens deze middag.

Donderdag 22 februari in De Ontmoeting, van 14.00 – 16.00 uur. Toegang is gratis.

Kom kennismaken met Ons Platform

Internet biedt ongekende mogelijkheden, maar nog niet iedereen is ermee bekend. U kunt het gebruik van internet op uw iPad of tablet leren bij het ComputerLeerCentrum Rosmalen. U kunt ook gebruik maken van Ons Platform van KBO-Brabant en Cubigo. Dat is speciaal ontwikkeld voor ouderen zonder ervaring op internet en met drempelvrees.

KBO-Kring gemeente ‘s-Hertogenbosch organiseert, in samenwerking met KBO-Brabant, een bijeenkomst waarin Cubigo (Ons Platform) centraal staat. Deze bijeenkomst bestaat uit presentaties, demonstraties, mogelijkheid tot het stellen van vragen en zelf ervaren hoe Cubigo werkt.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 januari van 10.00 tot 12.30 uur en wordt gehouden in het kantoor van KBO-Brabant, A. Luthulilaan 10, in ’s-Hertogenbosch. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, lid of geen KBO-lid.

Hebt u altijd al eens willen zien wat het Ons-Platform voor u zou kunnen betekenen, kom dan naar deze gratis voorlichting. De zaal is open vanaf 9.30 uur.

Heeft u belangstelling? Aanmelden kan via www.kbo-brabant.nl. In de rechter kolom (iets naar beneden) vindt u een blok ‘aanmelden’. Klik op ‘aanmelden inloopbijeenkomst Ons Platform’ en vul het formulier in.

U kunt ook bellen met KBO-Brabant: 073 - 6444066.

 

Wandelen op dinsdag

Elke dinsdag. Ook als De Ontmoeting gesloten is.
5 km. wandeling. Start: 09.45 uur.
Info: Ans van Liempt, 06-41200173.
6 km. wandeling. Start: 09.30 uur.
Info: Annie van den Berg, 073-5220602.

Carnaval 2018 vier je bij HEVO

Wij nodigen u graag uit om op vrijdagmiddag 9 februari 2018 om 14.00 uur naar De Ontmoeting te komen voor een gezellig en feestelijk carnavalsfeest.

 

Onze Rosmalense tonprater Hans Eijkemans maakt zijn opwachting als “Hannus de violist bij André Rieux”.

 

 

 

 


Voor de muzikale invulling staan maar liefst twee carnavalsbands garant: de Rosmalense CC De Likkebaerden en de Herrie-menie, een 14-mans dixieland/dweilband met een fantastisch repertoire aan carnavals- en feestnummers.

 

 

Het HEVO-smartlappenkoor De Zangtoffel zal tussendoor de nodige meezingers vertolken. En vanzelfsprekend ontbreekt de Zandhazendurpse prins Josephus den Urste met adjudant en gevolg niet.

En u komt vast en zeker carnavalesk gekleed !

Omdat het aantal plaatsen in De Ontmoeting beperkt is vragen wij u wel vooraf een toegangsbewijs (incl. 1 consumptie) te kopen voor € 2,--. De kaartjes zijn verkrijgbaar tijdens openingstijden aan de bar in De Ontmoeting vanaf maandag 15 januari 2018. Maar let op: vol is vol !

De HEVO gastdames/-heren zullen ervoor zorgen dat het u aan niets ontbreekt o.a. met gratis hapjes..

Het in de afgelopen jaren gebruikelijke senioren carnaval jn De Kentering op carnavalsmaandag - in samenwerking met Trug nor Vruuger - komt te vervallen.

 

Repair Café gaat van start

We gaan op woensdag 7 februari 2018 starten met het HEVO Repair Café. Na enige maanden voorbereiden zijn we (Wim Hendriks, Ben Krijbolder en Jos van Raak) klaar met alle voorbereidingen. Ruim 20 vrijwilligers hebben zich eind november aangemeld om deskundige ondersteuning te bieden of om op te treden als gastenontvanger. Op 13 december jl.  hebben we een constructieve bijeenkomst met de vrijwilligers gehad om hen de gang van zaken uit te leggen, hun deskundigheden te inventariseren en afspraken te maken voor de startfase.

 

Het Repair Café wordt iedere 1e en 3e woensdag van de maand* gehouden van 09.30-12.30 uur. Omdat er in De Ontmoeting geen plaats meer is wordt het Repair Café georganiseerd in het SJV-gebouw (in Kindcentrum ‘t Ven) gelegen aan de Mimosastraat.

 

*     IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS IS ER  GEEN  REPAIR CAFÉ.

 

Wat is nu precies de bedoeling?

Met het Repair Café beogen we meerdere doelen te bereiken. In de eerste plaats een bijdrage te leveren aan de duurzame samenleving door, weliswaar kapotte, spullen te blijven gebruiken door ze te repareren in plaats van weg te gooien. In de tweede plaats werken we aan een belangrijke doelstelling van HEVO, namelijk het elkaar laten ontmoeten van mensen (niet alleen senioren). Het Repair Café is daarom nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor HEVO-leden. Iedere inwoner van Rosmalen is van harte welkom. Tot slot willen we na de startperiode i.s.m. SJV workshops voor de kinderen van SJV gaan organiseren.

 

Omdat het voor iedereen een nieuwe activiteit is en we ervaring moeten opdoen starten we met het repareren van kleine (huishoudelijke) apparatuur. Daarnaast is het mogelijk rollators te laten repareren. In de toekomst gaan we dat met andere activiteiten uitbreiden.

 

Daarbij, en dat is belangrijk om te weten, is het in principe de bedoeling dat uzelf aan het repareren slaat, maar ………met ondersteuning en hulp van ervaren vrijwilligers en onder het genot van een kopje koffie of thee. Zeker in de startfase zullen wij met die opzet soepel omgaan. Het repareren is gratis, maar noodzakelijke onderdelen zijn voor rekening van de bezoeker.

 

Dus ………… hebt u een huishoudelijk apparaat, maar ook bijv. een radio, cd-speler, wekker, of iets dergelijks, gooi het niet weg. Kom naar het Repair Café en wij kijken samen met u of het apparaat te herstellen is. Het is leerzaam voor u, u wordt geholpen door onze vrijwilligers en u ontmoet elkaar en anderen in het SJV-gebouw op iedere 1e en 3e woensdagochtend van de maand.

U komt toch ook ?

Nieuwe reizen Berlijn en Rusland

Voorjaarsreis naar Berlijn van 21 t/m 25 mei 2018

 

Berlijn, een fantastische stad met veel bezienswaardigheden. Een stad die bij veel HEVO-leden bovenaan het verlanglijstje staat.

Voor de bijzonderheden over deze reis, zoals de reissom, inschrijving, programma et cetera kunt u hier  hier verder lezen.

 

Rondreis naar Rusland ? Eem voorbereidende lezing.

De reiscommissie van HEVO heeft het voornemen om in samenwerking met de Rusland & Oost - Europa academie een 8 - daagse reis te laten organiseren naar Rusland. Ter voorbereiding daartoe wordt door Marie - Therese ter Haar op woensdag 24 januari 2018 van 15.00 tot 17.00 uur in de Ontmoeting een lezing gehouden over het heden en verleden van Rusland en de relatie met het Westen.

Dan ook zal Marie - Therese toelichting geven op een >eventuele rondreis< naar Rusland in het najaar van 2018. Wellicht wordt aangesloten bij een reis van de Ruslandacademie van 17 t/m 24 augustus 2018, ofwel bij voldoende belangstelling van HEVO leden en niet – leden, wordt een eigen HEVO – reis georganiseerd. De reiscommissie zal de belangstelling hiervoor nagaan.

 

Workshop Helend Tekenen.

In januari 2018 wil ik starten met een cursus Helend Tekenen. Bij Helend Tekenen wordt heel de mens aangesproken: lichaam, gevoel en verstand. Voor deze cursus is geen tekenervaring nodig. Het gaat vooral om het ontdekken van jezelf, tekenplezier, prikkelen van fantasie en ontwikkelen van kleur- en tekenvaardigheid.                                        

Ter kennismaking is op 24 januari om 14.00 een workshop in de bestuurskamer van "De Ontmoeting". De kosten bedragen € 5,00.     

Informatie en aanmelding bij Maria van Roosmalen, tel.: 073-522 6875.  E-mailadres: roosmalen@telfort.nl

Activiteitencommissie        Jacqueline van den Wildenberg

Foto’s vrijwilligersfeestavond 2017

Onder de knop 'fotoverslag' (meteen hierboven) treft u een kort fotoverslag aan van het vrijwilligersfeest.

Vrolijk toneelstuk door toneelclub Rosmalen uit de Coulissen

Het toneelstuk “Dat zullen we nog wel zien” wordt gespeeld op vrijdag 24 november, zaterdag 25 november om 20.00 uur en op zondag 26 november om 14.30 uur in De Ontmoeting.

 

Kaarten zijn vanaf woensdag 1 november te koop bij cadeauwinkel Jaas, Dorpsstraat 43 naast bakker Van Zuylen. Een kaartje kost €7,50 maar dat is wel inclusief een consumptie.

Twee prominente HEVO-leden overleden

In de nacht van zaterdag op zondag is Lout Buis, erelid van onze vereniging, overleden. Lout was onze voorzitter van 1995 -als opvolger van Jos de Letter- tot 2007. Hij heeft in zijn bestuursperiode gezorgd voor een bij de groei van onze vereniging passende organisatie. Onder zijn leiding groeide de vereniging van 800 naar 1650 leden. Ook was hij de initiator achter het besluit in 2000 om de sociëteit aan de Azaleastraat en ondergrond voor Є 1 te verkopen aan Kleine Meierij. Daardoor kon na vele jaren van planvorming en overleg in 2012 daar De Ontmoeting worden gerealiseerd. In 2007 droeg hij de voorzittershamer over aan Jan Jansen. Bij zijn afscheid als voorzitter werd Lout vanwege zijn grote verdiensten voor HEVO erelid. Lout beef daarna actief binnen HEVO. Hij was voorzitter van de HEVO-club Sportief Rosmalen 55+ waar hij zelf ook elke week mee sportte. Op dinsdagmiddagen was hij in De Ontmoeting present bij de schakers. Lout was jaren lang, onder andere als voorzitter van het kringbestuur, bestuurlijk actief binnen de Unie-KBO. Na de afsplitsing was hij binnen HEVO een warm pleitbezorger van KBO-Brabant. Vanwege zijn verdiensten voor de KBO kreeg hij in 2011 de gouden speld met briljant. De uitvaart van Lout Buis is aanstaande zaterdag om 14.00 uur in de abdij van Heeswijk.

 

Op 14 oktober overleed een ander prominent lid van onze vereniging, Jan Hoofs. Ook hij was jarenlang bestuurslid van onze vereniging. Hij heeft een grote rol gespeeld bij de realisering in 1993 van de eerste eigen sociëteit aan de Azaleastraat. Met zijn echtgenote heeft hij daar de eerste jaren de rol van beheerder vervuld. Jan was in die jaren -letterlijk en figuurlijk- “de evenementencommissie”. In zijn eentje organiseerde hij menig feest, zoals het 50- en 55-jarig jubileum van HEVO en de “dag van de ouderen”. Hij slaagde er ook in om HEVO op verschillende manieren goed voor het voetlicht te brengen. Hij bedacht vele acties om leden te werven. Gezien de groei van het ledental met succes. En als we weer een mijlpaal hadden bereikt met het 1000ste of 1500ste lid zorgde Jan er voor dat dat publiekelijk aandacht kreeg. In 2007 stopte hij met zijn bestuurlijk werk voor HEVO. De laatste jaren kennen we Jan van de organisatie van de rijbewijskeuringen, samen met dokter Damen. Afgelopen vrijdag kreeg hij nog bloemen van HEVO omdat hij tien jaar geleden was gestart met deze keuringen. Jan stond ook aan de wieg van de BROEM-cursus, nu de opfriscursus rijvaardigheid. In 2009 kreeg Jan de zilveren KBO-speld uitgereikt voor zijn vele werk voor onze vereniging. In 2014 besloot het bestuur om geen ereleden meer te benoemen maar leden met een bijzonder grote verdienste voor onze vereniging te honoreren met de titel Lid van Verdienste. Jan viel de eer te beurt om nog in hetzelfde jaar -als eerste in de rij- benoemd te worden tot Lid van Verdienste. Van Jan wordt afscheid genomen op vrijdag 20 oktober om 10.00 uur in het crematorium aan de Oude Baan.

 

Wij wensen de familie van Lout en Jan veel sterkte toe bij het verlies van deze markante persoonlijkheden.

Peter de Leeuw, secretaris

Foto’s Muziekfeest HEVO 65 jaar

Klik hier voor de foto's.

Zondag 15 oktober: een stralende dag, zo’n dag om een jubileumjaar groots af te sluiten. Tijdens een middag- en avondvoorstelling in Perron-3 genoten bijna 500 senioren van een fantastisch programma ter gelegenheid van HEVO 65.

 

Na de welkomstwoorden van Sjef Peters en vicevoorzitter Peter de Leeuw, die nog refereerde aan het HEVO-symposium en de uitgereikte sociale penning van ‘s-Hertogenbosch, opende Popkoor Tune het muziekfeest. Met een mix van Engelstalige, Franstalige en Nederlandse popnummers, vaak onder pianobegeleiding van de nieuwe dirigent Erik Fortier, was de toon snel gezet. Vooral de arrangementen van Blof en Van Dik Hout werden met gevoel vertolkt.

 

Vervolgens was het de beurt aan Mark van de Veerdonk (met pianist). In een wervelende show ontpopte Mark zich al snel tot een hilarische HEVO-fan. Op humoristische wijze schetste hij – afwisselend via ludieke sketches - de begintijd van HEVO in de 50-er jaren.

 

Na de pauze concentreerde Mark zich vooral op HEVO van nu. Het ‘fenomeen’ Diny en Rieki met de HEVO-reizen werd belicht in een speciaal lied en Hans van der Bruggen voert – volgens Mark - HEVO naar ongekende hoogte bij het 100-jarige bestaan in 2052! Tonny met haar publiciteitsdrift mocht ook niet ontbreken. Mark introduceerde tevens de HEVO-wave.

 

Twintig geweldige muzikanten van Bigband Schijndel brachten de aanwezigen  met muziek van Glenn Miller in een swingende mood. Onder de enthousiaste leiding van Bas van Dun werd in een vlot tempo een scala van herkenbare nummers uit onze jeugdjaren uitgevoerd. De solistische zanginbreng van Lotte  en Erik (met- en zonder pet) waren fantastisch. Bij het afsluitende I did it my way dachten we eventjes dat niet Erik maar Frank Sinatra op het podium stond.

 

We did it our way: met plezier en voldoening kijkt de Evenementencommissie terug op een feest dat niet alleen ons maar ook de bezoekers nog lang zal heugen. Op naar HEVO 70 jaar !

 

De foto’s zijn gemaakt door Ina Ploem (miidag) en José Valk (avond), waarvoor hartelijk dank.

Foto’s opfriscursus rijvaardigheid 2017

Klik HIER voor de foto's

Ook dit jaar heeft HEVO weer met veel succes een opfriscursus rijvaardigheid gehouden. Op 5 en 7 september zijn ongeveer 60 senior automobilisten naar
Perron 3 getogen om hun verkeerskennis - zowel theoretisch als praktisch - bij te spijkeren.

Op de eerste dag werd uitleg gegeven over de laatste verkeersregels en -situaties en werd het gebruik van geneesmiddelen bij verkeersdeelname toegelicht.
Tijdens de praktijkdag kon men o.a. in een rijsimulator de invloed van alcohol en geneesmiddelen op het reactievermogen ervaren.
De praktijkrit - onder begeleiding van een lokale rijinstructeur, waarbij met de eigen auto onder meer turborotondes en de snelweg in de omgeving werden bereden - was zeer leerzaam en instructief.

Zonder twijfel kunnen 60 senioren met de opgedane kennis weer met meer zelfvertrouwen, maar vooral veiliger, deelnemen aan het verkeer zeker in onze directe omgeving.
Wellicht organiseert de Evenementencommissie komend jaar weer een cursus, maar dat is afhankelijk van gemeentelijke subsidie.

Meer keuze in wandelingen

Wandelt u ook zo graag? Als u die vraag met ’ja’ kunt beantwoorden, dan zijn deze wandelingen echt iets voor u ! U kunt kiezen uit twee soorten wandelingen: 1. een stevige wandeling, dat wil zeggen: wandelsnelheid zo’n 6 km per uur en dat gedurende anderhalf uur; 2. wandelen in een wat rustiger tempo en dan moet u rekenen op 5 km per uur en ook dit gedurende anderhalf uur. We wandelen iedere dinsdagochtend – ook gedurende vakanties - vanaf De Ontmoeting, vertrektijd 9.30 uur. Voor beide wandelingen kunt u informatie inwinnen bij Annie van den Berg   073-5220602  avdberg11@home.nl Tini Kurvers                           06-29547700  m.kurvers@home.nl (De wandelingen vanaf de Annenborch stoppen tot en met augustus. Eerste wandeling weer op dinsdag 5 september.)

Concept-verslag algemene ledenvergadering 2017

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 6 juni het verslag van de alv op 2 mei 2017 voorlopig vastgesteld. Het verslag wordt definitief vastgesteld in de volgende alv (2018). U kunt het verslag hier inzien.

Een stukje Bockenreijderstocht per fiets

Zondag 25 juni: starttijd om 10.00 uur bij Biercafé & Feestzaal d’n Beer, Dorpstraat 77. U bent welkom vanaf 09.15 uur. Fiets Tour Club Rosmalen organiseert met HEVO-fietsclub De Vrolijke Trappers een fietstocht van 40 km voor HEVO-leden en niet-HEVO-leden als onderdeel van de Bockenreijderstocht. U moet u vooraf inschrijven als deelnemer aan deze fietstocht en de kosten bedragen € 1,-. Tevens bent u verzekerd via de NTFU. Aanmelding en informatie: Leo Houdijk, 073-5214444. Uiteraard staat het u vrij om deel te nemen aan de 70 of 110 kilometer lange Bockenreijderstocht. Op de FTC-website www.ftc-rosmalen.nl vindt u onder het kopje Programma alle informatie over deze, zelfstandig, te rijden ritten van de Bockenreijderstocht 2017.