Informatieve lezing notaris wordt herhaald op 19 oktober

In mei heeft de notaris mevrouw Cox-Vleeshouwers een lezing gehouden met als titel “Wie geeft u het vertrouwen”. Het onderwerp van de lezing was onder andere (levens)testamenten, volmachten, erfrecht en wettelijke beschermingsmaatregelen.

 

Een onderwerp dat kennelijk veel mensen aansprak want de zaal zat bomvol. Het was een zeer informatieve lezing en er werden veel vragen gesteld.

 

Helaas moest een aantal belangstellenden onverrichterzake huiswaarts. In overleg met notaris Cox-Vleeshouwers is daarom besloten om dezelfde lezing op vrijdag

19 oktober te herhalen van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting.

HEVO muziekfeest

Op vrijdag 5 oktober vindt het jaarlijkse muziekfeest (voorheen De Dag van de Senioren) plaats in Perron-3. Zoals gebruikelijk is er een middag- en avondvoorstelling. Noteer deze data nu al in uw agenda. Zodra het programma bekend is, leest u dit op deze website.

 

De Ontmoeting is gesloten

van zaterdag 28 juli tot en met zondag 19 augustus.

Nog enkele plaatsen beschikbaar bij 2 biljartclubs:

‘De Dwarsliggers’ spelen op woensdagmorgen in De Ontmoeting van 09.30 uur tot 12.30 uur
Contactpersoon Henk Maas: 073 – 52 166 77.

‘De Vrolijke Rakkers’ spelen op maandag- en dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur bij de handboogschutterij Nimrod, Chr. Kannemanstraat 26 in Hintham. Contactpersoon Johan Wierenga: 06 – 37 392 615.

Nieuwe HEVO-bridgecursus voor beginners

Bij voldoende belangstelling kan er vanaf september 2018 weer een HEVO-bridgecursus voor beginners worden opgestart. Er moeten dan minimaal 24 en maximaal 32 cursisten zijn.

 

Deze cursus beslaat circa 30 dinsdagochtenden (twee boekjes, 2 twee delen) met les en spel van 9.30 - 12.30 uur in De Ontmoeting en duurt vanaf september 2018 tot ongeveer half mei 2019 (niet in vakantieperioden, op feestdagen en op dagen dat De Ontmoeting gesloten is).

 

De kosten zijn laag: circa € 60,-- voor hele cursus (materiaal, prijsjes, gebak) en circa  

€ 25,-- voor twee lesboekjes (Westra) plus geheugensteun.

 

Beginnende bridgers kunnen zich tot 1 september 2018  per email/app aanmelden bij Paul Rambags, rambags.paul@gmail.com telefoon 06 22 801 502 of 073 - 5212065

met vermelding van:

achternaam + voornaam, adres + postcode, woonplaats, tel. nummer en emailadres.

 

Na 1 september volgt meteen bericht over het wel of niet doorgaan van deze cursus en alle daarbij behorende details. Vol=vol. Cursisten dienen lid te zijn van HEVO of lid te worden.

 

Winnaars Bridgecursus

Bridgecursus 4 zit erop! 
Paul Rambags en Paulien Veldkamp hebben ons de afgelopen maanden weer heel veel extra kennis en vaardigheden bijgebracht en nóg enthousiastere Bridgers van ons gemaakt. Het schoppenboekje was pittig maar het smaakt alleen maar naar méér. De afsluitende Drive werd gewonnen door Clementine van den Boogaard en Elly van der Rijt. Met een score van 75%. Knap hoor.
Paul, Paulien en 'crew' bedankt voor al jullie inspanningen en geduld! Jammer dat het voorbij is.......
 
Tonny van Raaij

Herhaling van de lezing door de notaris

Op vrijdag 18 mei jl. heeft de notaris een lezing gehouden met als titel: Wie geeft u het vertrouwen? Het onderwerp van de lezingen was onder andere levenstestamenten, volmachten, erfrecht, testamenten en wettelijke beschermingsmaatregelen.

De zaal was bomvol en helaas moesten een aantal belangstellenden worden teleurgesteld. Zij konden er echt niet meer bij en moesten onverrichter zake weer naar huis. Voor de mensen in de zaal was het een zeer informatieve bijeenkomst en er werden veel vragen gesteld.

In overleg met de notaris, mevrouw Y. Cox-Vleeshouwers, is daarom besloten om dezelfde lezing op 19 oktober te herhalen. Van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting.

Commissie Belangenbehartiging, Paul Scholten.

HEVO KORTINGSLIJST MEI 2018-2019

De nieuwe kortingslijst voor de periode mei 2018 - mei 2019 is uit. U kunt van interessante kortingen bij 60 (!) deelnemers gebruik maken, mits u natuurlijk over een geldige HEVO-ledenpas beschikt.

Zie voor meer informatie en de actuele lijst onder “voordeelpas” op deze site of klik hier.

Reizen voor minder mobiele HEVO-leden

De reiscommissie van HEVO heeft meerdere malen het verzoek gekregen om ook dagtochten of meerdaagse reizen voor minder mobiele HEVO-leden te organiseren. Dat geldt voor leden die minder goed kunnen lopen, dan wel gebruik moeten maken van een rollator of rolstoel. De reiscommissie heeft gemeend deze reizen niet zelf te moeten organiseren maar gebruik te maken van BrabantZorg Reizen. Deze afdeling van de zorgorganisatie BrabantZorg is onder meer gespecialiseerd in reizen voor minder mobiele personen. Afgesproken is dat de reiscommissie van HEVO jaarlijks zal afstemmen met BrabantZorg reizen. U hoeft overigens géén gebruik te maken van de zorg van BrabantZorg om toch deel te kunnen nemen aan de reizen van BrabantZorg.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jan Jansen, lid reiscommissie ( 073-5214991 of j.th.jansen@home.nl )

 

BrabantZorg Reizen is gespecialiseerd in begeleide reizen voor mobiele, zelfstandige senioren én zorgreizen voor senioren. Bij de samenstelling van de reizen en dagtochten wordt speciaal rekening gehouden met senioren, bijvoorbeeld ten aanzien van de toegankelijkheid met rollators en rolstoelen. De reisgezelschappen gaan onder leiding van een reisleider en (zorg)begeleiders in een aangepast tempo op stap. De eventuele zorg tijdens de reizen en dagtochten is in handen van zorgprofessionals van BrabantZorg.

 

BrabantZorg Reizen biedt u een uitgebreid reisprogramma 2018, waarin we per bus, vliegtuig of boot gaan genieten van geweldige bestemmingen in binnen- en buitenland. Het programma is zeer gevarieerd van opzet. Heeft u belangstelling voor cultuur, muziek, natuur of zon/zee/strand? Het is allemaal terug te vinden in de vakantiebrochure 2018 van BrabantZorg Reizen.

Kunt u niet zelfstandig op vakantie of heeft u niemand om mee op reis te gaan, dan is aansluiten bij een reisgezelschap van BrabantZorg Reizen voor u de oplossing!

 

Mocht u vragen hebben of wilt u de vakantiebrochure BrabantZorg Reizen 2018 aanvragen, dan kunt u contact opnemen met BrabantZorg Reizen

via het e-mailadres: brabantzorg.reizen@brabantzorg.eu

of telefonisch: 0412 – 62 26 78.

 

 

 

 

Dagtocht Dordrecht 2 mei 2018

Vanuit onze opstapplaatsen rijden we rechtstreeks naar Drimmelen waar we inschepen voor een boottocht naar Dordrecht. We worden daar hartelijk ontvangen met een kop koffie/thee met een heerlijk stuk appelgebak en rond het middaguur gebruiken we ook de lunch aan boord. Om 13.00 uur meren we aan in Dordrecht waar de gidsen ons opwachten voor een rondleiding door de stad.

Later in de middag varen we weer terug naar Drimmelen om van daaruit naar een restaurant gaan waar we het diner gebruiken. Dan is het al weer tijd tijd om terug gebracht te worden naar onze opstapplaats.

De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 72,50 voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,00.

De bus vertrekt om 8.15 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.45 uur weer terug in Rosmalen te zijn.

Aanmelden voor deze reis Diny Voets tel. 073-5030900 of 06–10843040 mailen kan ook naar; dini.voets@ziggo.nl

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer;

NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van; Dordrecht + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert storten wij het bedrag, vermindert met €10,00 aan kosten, terug op uw rekening.

Let op: Uw aanmelding is pas geldig nadat u betaald heeft.

Kupers Touringcars organiseert deze reis voor HEVO.

Agenda algemene ledenvergadering seniorenvereniging HEVO Rosmalen

Agenda algemene ledenvergadering seniorenvereniging HEVO Rosmalen op dinsdag 24 april 2018; aanvang 14.00 uur in De Ontmoeting (Tulpstraat 2-4)

(wij ontvangen u graag vanaf 13.30 uur met koffie en thee)
1.   Opening.

2.   Vaststelling van verslag van de jaarvergadering op 2 mei 2017 (Klik hier voor het boekje met de vergaderstukken)

3.   Ingekomen stukken en mededelingen.

4.   Vaststelling HEVO jaarverslag 2017

5.   Financiën

5.1 Jaarcijfers 2017 en financieel verslag

5.2 Verslag kascommissie en verlenen decharge aan bestuur

5.3 Vaststelling begroting 2018 en vaststellen contributie 2019

5.4 Benoeming kascommissie

6.   Vaststelling werkplan 2018

7.   Wijziging van de statuten

8.   Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: Janny Heuveling-Bronk en Ellie de Vaan. Janny stelt zich niet herkiesbaar. Dat betekent dat we in deze vergadering van haar afscheid nemen als bestuurslid. Ellie wil wel herbenoemd worden.
Het bestuur stelt voor Tonny van Raaij- Van Woensel te benoemen voor de vervulling van de vacature van Janny Heuveling-Bronk

9. Rondvraag

Presentatie Klimaatverandering

 

Op vrijdag 19 april 2018 wordt in samenwerking met Sterrenwacht Halley door Willem Schot een presentatie over klimaatverandering verzorgd in de grote zaal van De Ontmoeting. Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Tijdens de korte pauze is er gelegenheid iets te gebruiken aan de bar.

Wat kunt u verwachten?

Willem Schot heeft meerdere presentaties over dit onderwerp verzorgd. Daarbij behandelt hij eerst de huidige klimaatverandering, die door de mens veroorzaakt wordt. Hij belicht wat daarvoor de bewijzen en wat de gevolgen zijn.

Vervolgens komen de klimaatveranderingen in het verleden aan de orde, op geologische tijdschaal. Op wat langere termijn, meer dan 11.000 jaar geleden, blijken deze natuurlijke klimaatveranderingen veel groter en sneller zijn dan we thans meemaken. Hoe weten we dat: wat zijn aanwijzingen, bewijzen en oorzaken?

Thans zijn de klimaatschommelingen door de natuur kleiner dan de opwarming door het versterkt broeikaseffect. De interactie van natuurlijke schommelingen met onze huidige opwarming is echter wel van belang.

Tijdens de presentatie is gelegenheid tot vragen stellen en discussie.

In De Ontmoeting zijn 50 plaatsen beschikbaar, dus als u ook zo geïnteresseerd bent in de klimaatverandering en de presentatie op donderdagmiddag 19 april van 14.00-16.00 uur wilt bijwonen, meldt u dit dan snel aan bij mevrouw Joke Pos, telefoon: 073 - 5221436 of e-mail: joke.posvaniersel@gmail.com

De entree is op vertoon van uw HEVO-pasje voor leden gratis, voor niet-leden € 5,00.

 

mc

Optreden van Jan van Bommel

Zondagmiddag 8 april komt "De Brabantse Troubadour", Jan van Bommel  voor ons optreden.

Met Brabantse liedjes van oa. Ad de Laat en Gerard van Maasakkers zal het zeker een gezellige middag worden.

Iedereen is van harte welkom en mag meezingen!

Plaats en tijd:  De Ontmoeting,vanaf 14.00u.

Meditatie lessen en Qigong

Bij HEVO starten binnenkort meditatie lessen. Tijdens de meditatie les zal in het begin gelet worden op o.a. zithouding en ademhaling. Daarna wordt per les bekeken welke vorm (geleide-, stilte- of bewegingsmeditatie) gewenst is.

De basishouding wordt aangeleerd op een stoel, echter, meditatiebankjes, -matjes en- kussens mogen worden meegenomen. Liggende meditatie kan een onderdeel vormen.

Let op, het lichaam koelt af tijdens het stilzitten. Een dekentje en schouderdoek is fijn om je lichaam warm te houden.

Door stil van binnen te worden kunnen allerlei vastzittende patronen liefdevol transformeren en worden losgelaten. Het doel van mediteren is de stilte tussen twee gedachtes langer te maken zodat je meer rust kan ervaren. Artsen bevestigen steeds vaker dat dagelijks mediteren een gezonde basis vormt voor lichaam en geest.

De starttijden zijn nu nog niet bekend, maar zij zullen in de vroege ochtend zijn.

Aanmelden: sms of telefonisch: 06 55 52 06 53 of via e-mail: marc29@ziggo.nl

Qigong-lessen

Op dit moment kunt u qigong-lessen volgen bij HEVO. Qigong is een van de mildste bewegingsvormen die sterk gerelateerd is aan meditatie. Qigong wordt beoefend met minimale fysieke inspanning, waarbij door herhaling van de bewegingen een flow ontstaat die bijdraagt aan de totale ontspanning. Qigong is mentaal en fysiek gericht op bewustwording van het gehele lichaam en wekt energie op. Je lichaam wordt warm en soepel als deze energie weer gaat stromen.

De lessen beginnen met een korte meditatie en sluiten ook weer af met een korte meditatie. De lessen zijn op dinsdag van 9.25-10.25 uur.

Aanmelden: sms of telefonisch: 06 55 52 06 53 of via e-mail: marc29@ziggo.nl

 

Reis naar Berlijn.

DE REISSOM VAN DE VOORJAARSREIS NAAR BERLIJN BEDRAAGT EURO 459,-- EN NIET EURO 489,--.