Buiten is het nazomer, denkt u al aan Kerstmis?

Zo ja, dan is deze dagtocht echt iets voor u. Brabant Expres organiseert dit jaar, op veler verzoek, op donderdag 29 november voor HEVO een dagtocht naar de kerstmarkt in Düsseldorf.

Reisinformatie

Vertrek op donderdag 29 november om 08.00 uur vanaf de opstapplaats het Gildeplein om via de Pastoor van Thiellaan in Hintham richting Düsseldorf te rijden. Onderweg maken we een stop voor een kopje koffie/thee (2x) en 'iets lekkers' waarna we onze weg vervolgen naar het bruisende Düsseldorf.

 

De kerstmarkten gaan open om 11.00 uur en wij hopen omstreeks 11.30/12.00 uur aan te komen. U bent deze middag vrij om op eigen gelegenheid te lunchen en de kerstmarkten te bezoeken.

 

Om 17.00 uur nemen we afscheid van Düsseldorf en rijden we naar Brabant waar een

3-gangendiner wordt geserveerd. Na het diner rijden we terug naar de opstapplaatsen in Rosmalen; aankomst ca. 21.00/ 21.30 uur.

 

De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor HEVO leden : € 42,50 p.p. en voor niet-leden

€ 47,50 p.p.

In dit reisbedrag is inbegrepen : vervoer per luxe comfort class touringcar, koffie/thee en iets lekkers, plattegrondje Düsseldorf en een 3-gangendiner.

 

Düsseldorf

Düsseldorf is een geweldige stad om uw kerstinkopen te doen of te genieten van alle gezellige kraampjes en lekkernijen. Het hele centrum is tijdens de kerstmarkt prachtig versierd. Aan de etalages wordt veel tijd en aandacht besteed en ze zijn erg sfeervol.

De Königsallee in Düsseldorf is tijdens de kerstmarkt schitterend verlicht. Het is een van de mooiste winkelboulevards ter wereld. Veel gerenommeerde winkels hebben een plaatsje aan de Königsallee, een soort PC Hooft straat van Düsseldorf. In de Shadowstraße zijn diverse leuke warenhuizen te vinden en op de Schadowplatz Kö-bogen vindt u Internationale gerenommeerde merken.

Bezoek ook de Altstadt en de Flingerstraße waar met name trendy mode te vinden is. De liefhebbers van kunst en antiek kunnen hun hart ophalen in Carlstads. Kortom; voor iedereen wat wils!

 

Aanmelden voor deze reis  

Theo van der Plas, lid reiscommissie HEVO  tel. : 073 – 523 64 55 of 06 – 55 141 723.

Mailen kan ook: dinos@wxs.nl

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken naar rekeningnummer : NL 12 RABO 0184 5555 31 t.n.v. reiscommissie HEVO onder vermelding van kerstmarkt Düsseldorf + uw telefoonnummer en bij voorkeur uw mobiele/gsm nummer.

Let op : uw aanmelding is pas geldig nadat u betaald heeft.

Wie wordt HEVO-vrijwilliger van het jaar?

Tijdens het vrijwilligersfeest op 16 november worden de genomineerden in het zonnetje gezet en maakt de jury bekend wie zij gekozen heeft tot HEVO-vrijwilliger van het jaar.

 

Tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest wordt traditiegetrouw een paar vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Ook vragen we regelmatig voor een lid dat zich verdienstelijk heeft gemaakt voor HEVO een zilveren speld van KBO-Brabant. De keuze wie een bloemetje of speld krijgt wordt gemaakt door het bestuur. In de algemene ledenvergadering is besloten om dit “decoratiestelsel” te veranderen in een waardering die meer aansluit bij HEVO zelf. En we willen de leden meer betrekken bij de keuze wie vanwege zijn verdienste als vrijwilliger in het zonnetje gezet moet worden. Daarvoor willen we elk jaar een “HEVO-vrijwilliger van het jaar” aanwijzen.

Wie zijn bij HEVO vrijwilliger?

De bezorgers van de HEVO-Actueel en Ons, de gastvrouwen, gastheren, leden technische dienst, de leden die regelmatig mee schoonmaken, leden van commissies, het bestuur en de leden die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten van de vele clubs.

Hoe komen we tot de aanwijzing van de vrijwilliger van het jaar?

Iedereen kan iemand voordragen. In uw voordracht geeft u aan waarom u vindt dat juist die persoon (of personen) het verdient (verdienen) om vrijwilliger van het jaar te worden. Uit alle inzendingen worden door een jury maximaal drie kandidaten genomineerd die kans maken op de titel "Vrijwilliger Van Het Jaar". Waar let de jury op?
- wat is de bijdrage van de kandidaat aan de vereniging? Bijvoorbeeld:

  • heeft hij of zij in positieve zin een verandering in gang gezet binnen de vereniging en/of een belangrijke bijdrage verleend (of doet zij of hij dat nog steeds) aan het slagen van een project of activiteit?

  • verricht de kandidaat al een groot aantal jaren vrijwilligerswerk

  • heeft zij of hij met het vrijwilligerswerk de saamhorigheid bevorderd.

Uiteraard hoeft een kandidaat niet aan alle criteria te voldoen.

De jury voor 2018 bestaat uit Janny Heuveling, Hans van der Bruggen en Jan Jansen.

U kunt kandidaten tot 15 oktober opgeven bij Hans: hansvanderbruggen@hetnet.nl. U kunt ook een briefje (gesloten envelop) op zijn naam in de bus doen bij De Ontmoeting. Met de namen van de kandidaten wordt vertrouwelijk omgegaan. De jury heeft de ruimte om ook zelf kandidaten in te brengen. Uit alle kandidaten maakt de jury een keuze van maximaal drie genomineerden. De namen worden eind oktober bekend gemaakt via de website en nieuwsbrief. De jury kiest uit deze drie de vrijwilliger van het jaar. Tijdens het vrijwilligersfeest op 16 november worden de genomineerden in het zonnetje gezet en maakt de jury bekend wie zij gekozen heeft tot HEVO-vrijwilliger van het jaar.

Informatieve lezing notaris wordt herhaald op 19 oktober

In mei heeft de notaris mevrouw Cox-Vleeshouwers een lezing gehouden met als titel “Wie geeft u het vertrouwen”. Het onderwerp van de lezing was onder andere (levens)testamenten, volmachten, erfrecht en wettelijke beschermingsmaatregelen.

 

Een onderwerp dat kennelijk veel mensen aansprak want de zaal zat bomvol. Het was een zeer informatieve lezing en er werden veel vragen gesteld.

 

Helaas moest een aantal belangstellenden onverrichterzake huiswaarts. In overleg met notaris Cox-Vleeshouwers is daarom besloten om dezelfde lezing op vrijdag

19 oktober te herhalen van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting.

HEVO muziekfeest

Op vrijdag 5 oktober vindt het jaarlijkse muziekfeest (voorheen De Dag van de Senioren) plaats in Perron-3. Zoals gebruikelijk is er een middag- en avondvoorstelling. Noteer deze data nu al in uw agenda. Zodra het programma bekend is, leest u dit op deze website.

 

Dagtocht Klok- en Peelmuseum en Pompoendagen

Vanuit de bekende opstapplaatsen (9.00 uur Gildeplein en aansluitend Pastoor van Thiellaan) rijdt de bus op vrijdag 19 oktober rechtstreeks naar het museum in Asten waar u  wordt ontvangen met koffie en vlaai. Vervolgens verzorgt een gids de rondleiding door het museum waar veel te zien is, zoals een astronomisch uurwerk, een beiaardcollectie van internationale betekenis, informatie over mysteries in de Peel.

 

Na de koffietafel is het tijd voor een bezoek aan de Pompoendagen, die eveneens in het museum worden gehouden.

Om 17.00 uur vertrekt de bus richting Casteren waar het diner wordt geserveerd. Rond 20.45 uur is de bus weer terug bij de opstapplaatsen.

 

Aanmelden voor deze reis Diny Voets tel. 073 - 5030900 of 06 – 10843040  mailen kan ook dini.voets@ziggo.nl

 

De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 63,--  voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,--.

Vriendelijk verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer

NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van Klok en Peel + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert wordt het bedrag (verminderd met €10,-- aan kosten), op uw rekening terug gestort,

Let op: uw aanmelding is pas geldig nadat u betaald hebt.

De Ontmoeting is gesloten

van zaterdag 28 juli tot en met zondag 19 augustus.

Nog enkele plaatsen beschikbaar bij 2 biljartclubs:

‘De Dwarsliggers’ spelen op woensdagmorgen in De Ontmoeting van 09.30 uur tot 12.30 uur
Contactpersoon Henk Maas: 073 – 52 166 77.

‘De Vrolijke Rakkers’ spelen op maandag- en dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur bij de handboogschutterij Nimrod, Chr. Kannemanstraat 26 in Hintham. Contactpersoon Johan Wierenga: 06 – 37 392 615.

Nieuwe HEVO-bridgecursus voor beginners

Bij voldoende belangstelling kan er vanaf september 2018 weer een HEVO-bridgecursus voor beginners worden opgestart. Er moeten dan minimaal 24 en maximaal 32 cursisten zijn.

 

Deze cursus beslaat circa 30 dinsdagochtenden (twee boekjes, 2 twee delen) met les en spel van 9.30 - 12.30 uur in De Ontmoeting en duurt vanaf september 2018 tot ongeveer half mei 2019 (niet in vakantieperioden, op feestdagen en op dagen dat De Ontmoeting gesloten is).

 

De kosten zijn laag: circa € 60,-- voor hele cursus (materiaal, prijsjes, gebak) en circa  

€ 25,-- voor twee lesboekjes (Westra) plus geheugensteun.

 

Beginnende bridgers kunnen zich tot 1 september 2018  per email/app aanmelden bij Paul Rambags, rambags.paul@gmail.com telefoon 06 22 801 502 of 073 - 5212065

met vermelding van:

achternaam + voornaam, adres + postcode, woonplaats, tel. nummer en emailadres.

 

Na 1 september volgt meteen bericht over het wel of niet doorgaan van deze cursus en alle daarbij behorende details. Vol=vol. Cursisten dienen lid te zijn van HEVO of lid te worden.

 

Winnaars Bridgecursus

Bridgecursus 4 zit erop! 
Paul Rambags en Paulien Veldkamp hebben ons de afgelopen maanden weer heel veel extra kennis en vaardigheden bijgebracht en nóg enthousiastere Bridgers van ons gemaakt. Het schoppenboekje was pittig maar het smaakt alleen maar naar méér. De afsluitende Drive werd gewonnen door Clementine van den Boogaard en Elly van der Rijt. Met een score van 75%. Knap hoor.
Paul, Paulien en 'crew' bedankt voor al jullie inspanningen en geduld! Jammer dat het voorbij is.......
 
Tonny van Raaij

Herhaling van de lezing door de notaris

Op vrijdag 18 mei jl. heeft de notaris een lezing gehouden met als titel: Wie geeft u het vertrouwen? Het onderwerp van de lezingen was onder andere levenstestamenten, volmachten, erfrecht, testamenten en wettelijke beschermingsmaatregelen.

De zaal was bomvol en helaas moesten een aantal belangstellenden worden teleurgesteld. Zij konden er echt niet meer bij en moesten onverrichter zake weer naar huis. Voor de mensen in de zaal was het een zeer informatieve bijeenkomst en er werden veel vragen gesteld.

In overleg met de notaris, mevrouw Y. Cox-Vleeshouwers, is daarom besloten om dezelfde lezing op 19 oktober te herhalen. Van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting.

Commissie Belangenbehartiging, Paul Scholten.

HEVO KORTINGSLIJST MEI 2018-2019

De nieuwe kortingslijst voor de periode mei 2018 - mei 2019 is uit. U kunt van interessante kortingen bij 60 (!) deelnemers gebruik maken, mits u natuurlijk over een geldige HEVO-ledenpas beschikt.

Zie voor meer informatie en de actuele lijst onder “voordeelpas” op deze site of klik hier.

Reizen voor minder mobiele HEVO-leden

De reiscommissie van HEVO heeft meerdere malen het verzoek gekregen om ook dagtochten of meerdaagse reizen voor minder mobiele HEVO-leden te organiseren. Dat geldt voor leden die minder goed kunnen lopen, dan wel gebruik moeten maken van een rollator of rolstoel. De reiscommissie heeft gemeend deze reizen niet zelf te moeten organiseren maar gebruik te maken van BrabantZorg Reizen. Deze afdeling van de zorgorganisatie BrabantZorg is onder meer gespecialiseerd in reizen voor minder mobiele personen. Afgesproken is dat de reiscommissie van HEVO jaarlijks zal afstemmen met BrabantZorg reizen. U hoeft overigens géén gebruik te maken van de zorg van BrabantZorg om toch deel te kunnen nemen aan de reizen van BrabantZorg.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jan Jansen, lid reiscommissie ( 073-5214991 of j.th.jansen@home.nl )

 

BrabantZorg Reizen is gespecialiseerd in begeleide reizen voor mobiele, zelfstandige senioren én zorgreizen voor senioren. Bij de samenstelling van de reizen en dagtochten wordt speciaal rekening gehouden met senioren, bijvoorbeeld ten aanzien van de toegankelijkheid met rollators en rolstoelen. De reisgezelschappen gaan onder leiding van een reisleider en (zorg)begeleiders in een aangepast tempo op stap. De eventuele zorg tijdens de reizen en dagtochten is in handen van zorgprofessionals van BrabantZorg.

 

BrabantZorg Reizen biedt u een uitgebreid reisprogramma 2018, waarin we per bus, vliegtuig of boot gaan genieten van geweldige bestemmingen in binnen- en buitenland. Het programma is zeer gevarieerd van opzet. Heeft u belangstelling voor cultuur, muziek, natuur of zon/zee/strand? Het is allemaal terug te vinden in de vakantiebrochure 2018 van BrabantZorg Reizen.

Kunt u niet zelfstandig op vakantie of heeft u niemand om mee op reis te gaan, dan is aansluiten bij een reisgezelschap van BrabantZorg Reizen voor u de oplossing!

 

Mocht u vragen hebben of wilt u de vakantiebrochure BrabantZorg Reizen 2018 aanvragen, dan kunt u contact opnemen met BrabantZorg Reizen

via het e-mailadres: brabantzorg.reizen@brabantzorg.eu

of telefonisch: 0412 – 62 26 78.

 

 

 

 

Dagtocht Dordrecht 2 mei 2018

Vanuit onze opstapplaatsen rijden we rechtstreeks naar Drimmelen waar we inschepen voor een boottocht naar Dordrecht. We worden daar hartelijk ontvangen met een kop koffie/thee met een heerlijk stuk appelgebak en rond het middaguur gebruiken we ook de lunch aan boord. Om 13.00 uur meren we aan in Dordrecht waar de gidsen ons opwachten voor een rondleiding door de stad.

Later in de middag varen we weer terug naar Drimmelen om van daaruit naar een restaurant gaan waar we het diner gebruiken. Dan is het al weer tijd tijd om terug gebracht te worden naar onze opstapplaats.

De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 72,50 voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,00.

De bus vertrekt om 8.15 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.45 uur weer terug in Rosmalen te zijn.

Aanmelden voor deze reis Diny Voets tel. 073-5030900 of 06–10843040 mailen kan ook naar; dini.voets@ziggo.nl

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer;

NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van; Dordrecht + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert storten wij het bedrag, vermindert met €10,00 aan kosten, terug op uw rekening.

Let op: Uw aanmelding is pas geldig nadat u betaald heeft.

Kupers Touringcars organiseert deze reis voor HEVO.

Agenda algemene ledenvergadering seniorenvereniging HEVO Rosmalen

Agenda algemene ledenvergadering seniorenvereniging HEVO Rosmalen op dinsdag 24 april 2018; aanvang 14.00 uur in De Ontmoeting (Tulpstraat 2-4)

(wij ontvangen u graag vanaf 13.30 uur met koffie en thee)
1.   Opening.

2.   Vaststelling van verslag van de jaarvergadering op 2 mei 2017 (Klik hier voor het boekje met de vergaderstukken)

3.   Ingekomen stukken en mededelingen.

4.   Vaststelling HEVO jaarverslag 2017

5.   Financiën

5.1 Jaarcijfers 2017 en financieel verslag

5.2 Verslag kascommissie en verlenen decharge aan bestuur

5.3 Vaststelling begroting 2018 en vaststellen contributie 2019

5.4 Benoeming kascommissie

6.   Vaststelling werkplan 2018

7.   Wijziging van de statuten

8.   Bestuursverkiezingen
Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: Janny Heuveling-Bronk en Ellie de Vaan. Janny stelt zich niet herkiesbaar. Dat betekent dat we in deze vergadering van haar afscheid nemen als bestuurslid. Ellie wil wel herbenoemd worden.
Het bestuur stelt voor Tonny van Raaij- Van Woensel te benoemen voor de vervulling van de vacature van Janny Heuveling-Bronk

9. Rondvraag

Presentatie Klimaatverandering

 

Op vrijdag 19 april 2018 wordt in samenwerking met Sterrenwacht Halley door Willem Schot een presentatie over klimaatverandering verzorgd in de grote zaal van De Ontmoeting. Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Tijdens de korte pauze is er gelegenheid iets te gebruiken aan de bar.

Wat kunt u verwachten?

Willem Schot heeft meerdere presentaties over dit onderwerp verzorgd. Daarbij behandelt hij eerst de huidige klimaatverandering, die door de mens veroorzaakt wordt. Hij belicht wat daarvoor de bewijzen en wat de gevolgen zijn.

Vervolgens komen de klimaatveranderingen in het verleden aan de orde, op geologische tijdschaal. Op wat langere termijn, meer dan 11.000 jaar geleden, blijken deze natuurlijke klimaatveranderingen veel groter en sneller zijn dan we thans meemaken. Hoe weten we dat: wat zijn aanwijzingen, bewijzen en oorzaken?

Thans zijn de klimaatschommelingen door de natuur kleiner dan de opwarming door het versterkt broeikaseffect. De interactie van natuurlijke schommelingen met onze huidige opwarming is echter wel van belang.

Tijdens de presentatie is gelegenheid tot vragen stellen en discussie.

In De Ontmoeting zijn 50 plaatsen beschikbaar, dus als u ook zo geïnteresseerd bent in de klimaatverandering en de presentatie op donderdagmiddag 19 april van 14.00-16.00 uur wilt bijwonen, meldt u dit dan snel aan bij mevrouw Joke Pos, telefoon: 073 - 5221436 of e-mail: joke.posvaniersel@gmail.com

De entree is op vertoon van uw HEVO-pasje voor leden gratis, voor niet-leden € 5,00.

 

mc